Raad van Kerken Amstelveen-Buitenveldert

Tom Buitendijk OCarm en Gery de VriesIn de vergadering van 11 januari 2016 heeft de Raad van Kerken Buitenveldert afscheid genomen van haar voorzitter pastor Tom Buitendijk en haar penningmeester Gery de Vries. Beiden hebben zich jarenlang in gezet voor de oecumene.
In vriendelijke en vrolijke toespraken werden zij bedankt. De dankbaarheid werd onderstreept door een boek en een bos bloemen.
Hoewel de Raad kleiner is geworden, gaan de overige leden door. “De oecumenische beweging kan worden vertraagd, maar niet gestopt.”