PINKSTEREN: WAT ‘BEZIELT’ ONS?

Over het feest van Kerstmis valt heel wat te vertellen, Pasen wordt al moeilijk, maar wat valt er te zeggen over Pinksteren? Mag ik in deze uitgave van Het Kompas, met Pinksteren (het feest van de Heilige Geest) ‘voor de boeg’, een poging wagen? Ik heb mij hierbij laten inspireren door citaten over God, geloof, kerk en wat meer algemene uitspraken. Mijn ervaring hierbij was, dat ik daardoor zelf niet ‘buiten schot’ blijf en mij voorstel, dat dit misschien ook voor u geldt.

Allereerst dan een aantal citaten:

  • Christus heeft geen opvolgers, tenzij de Heilige Geest. (O. Noordmans)
  • De Geest vertolkt Gods ongenoegen met de domme feiten. (Okke Jager)
  • Hij is de verbinding tussen wat is en wat nog komt. (Okke Jager)
  • Een gezonde geest in een gezond lichaam. (Junius Juvenalis)
  • De geest is wel gewillig, maar het vlees is o zo zwak. (Koot Karelse)
  • Wie wordt het rijkst van de geest? Die elke dag nog leert. (J.J.L. Ten Kate)
  • Voor de geest geldt dezelfde wet als voor het lichaam: hij kan alleen in stand gehouden worden als hij voortdurend gevoed wordt. (Marie-Jeanne de Riccoboni)
  • Precies dat is een bewijs van geestelijke vooruitgang: dat men in zichzelf gebreken ontdekt waarvan men zich voordien niet bewust was. (Seneca)
  • Als mensen in hun eigen geest niet willen wieden, zijn zij snel overwoekerd met netels. (Horace Walpole)parachute
  • De geest is als een valscherm: hij werkt pas wanneer hij open is. (Orson Welles)

Bovenstaande citaten zijn natuurlijk ‘doordenkertjes’. Bij welke uitspraken en gedachten voelt u zich thuis? Gelukkig ‘betrap’ ik mij er nog steeds op, dat ik ‘bezield’ ben door de geest die Jezus tot zijn woorden en daden heeft gebracht. Alleen het handen en voeten hieraan geven vraagt om een voortdurende bezinning en daaraan gekoppeld ook concrete daden.
Wat dat betreft is er nog heel veel werk aan de winkel. Maatschappelijk, sociaal, dus ook gelovig en kerkelijk. Deze ‘terreinen’ zijn moeilijk van elkaar te scheiden.
Wie hoedt mij (en u) om in slaap te sukkelen? Daar staat toch geen leeftijd voor!
In dit opzicht ben ik een ‘fan’ van paus Franciscus! Laten wij wakker blijven en ‘bij de tijd’ zijn!
Mogen wij elkaar dan ook een goede geest toewensen, die heel en heilig maakt en heil en zegen brengt.
Van harte, u en de uwen, een ZALIG PINKSTEREN gewenst.
Moge ons valscherm (zie boven) open staan!

Pastor Jan Adolfs