Per 1 september Eugène Brussee diaken Amstelland

Onze bisschop heeft een ‘werkgroep Fusie’ ingesteld die als taak heeft al het mogelijke te doen om een fusie tot stand te brengen van de parochies in de regio Amstelland. Een van de eerste taken die de werkgroep zich stelde was versterking vragen van het Pastoraal Team in de regio die vanaf 1 juni één parochie zal zijn. Er is een uitvoerige brief naar de bisschop gegaan waarin stevig werd aangedrongen op een spoedige versterking van het team met een priester én een diaken of pastoraal werker. Twee voltijds pastores! Het was een aangename en grote verrassing dat er een spoedig antwoord kwam van de bisschop. Bijna per ommegaande! Hij kan nog niet voorzien in een priester, maar wel een diaken voor de éne nieuw te vormen parochie benoemen.

drs Eugène L.M. BrusseeDe nieuwe diaken/pastor zal drs Eugène L.M. Brussee worden, wiens huidige functie diaken van de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam is. Door zijn verkondiging in de door de RKK op televisie uitgezonden Eucharistievieringen vanuit deze basiliek is hij een landelijk bekend figuur. Eerder was hij ook al in de regio bekend als stagiair pastoraal werker in de De Goede Herderparochie. Diaken Eugène is permanent diaken. Hij zal dus geen priester worden. Hij is gehuwd en vader van drie dochters. Hij zal gaan wonen op de pastorie van de H. Urbanuskerk te Ouderkerk aan de Amstel en van daaruit voor de gehele parochie RK Amstelland werkzaam zijn. Wij mogen hem van harte welkom heten!

 Tom Buitendijk O. Carm.