MOWA

QR-code MOWA 2022
QR Tikkie MOWA 2022

De activiteiten van Martin Schneeberger op Lesbos staan in 2022 centraal in de Vastenactie van RK Amstelland.

Pastor Martin Schneeberger is een van de reguliere voorgangers in de Goede Herder, echter de laatste jaren zien we hem niet zo vaak meer, tot afgelopen kerst. Toen was pastor Martin Schneeberger enkele malen op de TV en niet bij een on-line viering, maar er waren twee programma’s van de EO gewijd aan zijn activiteiten op Lesbos waaronder het programma “Kerst onder vuur”.

Pausbezoek Lesbos
Pausbezoek op Lesbos december 2021

Zie: www.uitzendinggemist.net/aflevering/573376/Kerst_Onder_Vuur.html

Zeven jaar geleden was Lesbos uitvoerig in het nieuws vanwege de vele vluchtelingen die vanuit Turkije via de Griekse eilanden Europa binnenkwamen. Het was toen uitvoerig in het nieuws. De situatie is nog steeds ernstig, zoals ook Paus Franciscus op 5 december 2021 bij zijn laatste bezoek aan het vluchtelingenkamp op Lesbos opmerkte.


Pastor Martin Schneeberger die tijdens zijn vakantie regelmatig voorging in het katholieke kerkje op het eiland trok zich het lot van de vluchtelingen aan en is nu het grootste deel van het jaar op Lesbos om de bewoners van het kamp te helpen en hun leed enigszins te verlichten. Dat doet hij door te luisteren naar de vele verhalen, het geven van geestelijke bijstand ondersteuning individueel en met gezamenlijke vieringen. De MOWA wil hem financieel ondersteunen bij  het organiseren van juridische hulp, tolken en het distribueren van voedselpakketten.

Naast het inzamelen van geld waarmee het team op Lesbos beter hun werk kunnen doen wil de MOWA tijdens de Vastentijd ook verschillende aspecten belichten van het leven van de vluchtelingen op Lesbos en hoe het leed enigermate wordt verlicht.

Laten wij allen Pastor Martin Schneeberger helpen om het leed van de vluchtelingen op Lesbos te verlichten. U kunt uw gift in de kerk geven in de collectes voor de vastenactie, het overmaken naar de bankrekening van uw locatie of op bankrekening NL72 RABO 0382 3326 01 onder vermelding “Vastenactie” of “Lesbos”.

Alvast hartelijk dank.

Inleiding Ambro Bakker s.m.a., evangelie en preek Martin Schneeberger 13 maart 2022