Eerste lustrum Stap Verder

Stap VerderGeachte pastores, leden van diaconieën en PCI’s betrokken bij het werk van Stap Verder,

Begin september is het 5 jaar geleden dat we Diaconaal oecumenisch Centrum Stap Verder hebben geopend. Inmiddels hebben we met uw hulp en steun honderden bezoekers de weg mogen wijzen. Ruim 600 mensen maakten gebruik van de Nederlandse les, en naar schatting nog eens 400 anderen maakten gebruik van de medische, sociale en advocatenspreekuren.

 We zijn dankbaar en willen dat graag met u vieren op zaterdag 19 september 2015.  Bijgaand de uitnodiging daarvoor. U kunt binnenlopen wanneer u dat het beste schikt.

 Zou u ook aandacht aan deze uitnodiging willen geven in uw kerk/parochieblad  en dit afkondigen in de vieringen? Veel leden van kerken uit de omtrek van Zuidoost hebben persoonlijk met spullen, vrijwilligerswerk en giften bijgedragen aan ons werk.  Wij hebben niet van allen adresgegevens. Het zou fijn zijn wanneer uw deze uitnodiging ruim zou willen verspreiden.

 Wij hopen even een berichtje te krijgen wanneer u komt, dan kunnen we inschatten hoeveel we moeten koken en hoeveel tenten we moeten opzetten indien het een regenachtige dag wordt.

 Voor de voorbereiding zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen:

Wie wil taarten bakken, boodschappen doen, licht en geluid verzorgen, decoratie verzorgen en wie heeft stoelen, tafels en partytenten voor ons te leen?

 We kijken uit naar uw komst!

 

Met vriendelijke groet,

Erika Feenstra, coordinator, aanwezig maandag en woensdag 10-17 uur

Stap Verder, Diaconaal Oecumenisch Centrum Amsterdam Zuidoost

Hoogoord 187A
1102 CJ Amsterdam Zuidoost
Tel. 020-8457566

erikafeenstra@stapverder.org

www.stapverder.org

 

giften zijn welkom op Triodosbank rek. nr. NL59TRIO0390507687 t.n.v. Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer

Gratis Nederlandse les

Gratis juridische spreekuren tweede woensdag van de maand 15.00-17.00 uur

Gratis medische spreekuren Dokters van de Wereld maandag en donderdag 10-13 uur

Gratis sociale spreekuren maandag 11 -14 uur en vrijdag 14-17 uur

Downloaden (PDF, Onbekend)