IN ZIJN VOETSTAPPEN

donderdag 25 mei 2017
Hemelvaart des Heren
Handelingen 1:1-11 – Efeziërs 1:17-13 en Matteüs 28:16-20

HemelvaartAls ik in de hemel kom, zal ik me over drie dingen verbazen: ten eerste dat ik daar zelf ben aangeland. Vervolgens dat ik er mensen tegen zal komen die ik er niet had verwacht. Tenslotte zal ik me verbazen over het feit dat ik er bepaalde mensen níet zal tegenkomen, van wie ik dat wél had verwacht.

Vanmorgen gaat het over die hemel. Zomaar op een doordeweekse dag vieren wij het feest van de Hemelvaart van Jezus, zijn terugkeer naar zijn hemelse Vader. Blijkbaar is de hemel nog belangrijk genoeg om daarvoor een vrije dag te hebben. Hoe komt het dan toch, dat we wel een vrije dag hebben, maar dat we ons zo weinig druk maken over de hemel. Zo in de trant van: wie dan leeft, wie dan zorgt. Ook zeggen ze dat het in de hemel véél beter is dan hier. Maar waarom heeft bijna geen mens er zin in om vandaag nog te hemelen? Zelden zijn mensen blij als de tijd van hemelen is aangebroken – of het moet zijn dat je beroofd van je beste levenskrachten wegteert of oud bent, zat van dagen. Lees “IN ZIJN VOETSTAPPEN” verder

TUSSEN GELOOF EN ONGELOOF

zondag 23 april 2017

Tweede zondag van Pasen – A

zondag van de goddelijke Barmhartigheid

Handelingen 2:42-47 – 1 Petrus 1:3-9 – Johannes 20:19-31

ongelovige thomas
We raken over Pasen niet uitgepraat. Ook niet in de Bijbel. Deze zondag gaat het onder andere over de ‘ongelovige Thomas’ en het verhaal van de leerlingen die hun geloof zijn kwijtgeraakt en teleurgesteld terugkeren naar Emmaüs’. De verrijzenis is blijkbaar al vanaf het begin niet zo vanzelfsprekend. Zo hoorden wij op Tweede Paasdag in het Evangelie hoe Romeinse soldaten worden omgekocht om te vertellen dat de vrienden van Jezus het lijk ’s nachts hebben weggehaald en verborgen. En de Bijbel zegt: ‘en dat verhaal is onder de Joden verder verteld tot op de dag van vandaag.’ Lees “TUSSEN GELOOF EN ONGELOOF” verder

JOEPIE JOEPIE IS GEKOMEN

Beste mJoepie Joepieensen, ik zal u een geheim verklappen. Ik ben ooit Lazarus geweest. Nee, het is niet wat u denkt. Het was in het Heilige Land. Als toerist kun je daar het graf van Lazarus bezoeken. Voor een dollar mag je het graf ingaan. En als je binnen bent, roept de gids luid: ‘Lazarus, sta op!’. Heerlijk toch om voor één dollar Lazarus te mogen zijn! Nou hou ik niet zo van het toeristisch gedoe, maar ik weet nu wel in wat voor graf Jezus begraven lag. Maar op Pasen gaat het verhaal niet over de dood, maar over het leven bij de Hemelse Vader. Lees “JOEPIE JOEPIE IS GEKOMEN” verder

KIJK EENS NAAR DE VOGELS IN DE LUCHT

zaterdag 25 februari 2017
8e zondag door het jaar – A
Jesaia 49:14-15 en 1 Kor.4:1-5 en Matteüs 6:24-34

vogels in de lucht
De laatste zondagen hebben we geluisterd naar de Bergrede die Jezus heeft gehouden. De Bergrede gaat over de acht zaligsprekingen, over het royaal invullen van de wet, over het huis op de rots, over zout en het licht van de wereld willen zijn. Dit weekend gaat Jezus gaat verder met Zijn Bergrede. Wij horen Jezus zeggen: ‘Niemand kan twee heren dienen’. Je zult keuzes moeten maken in je leven of je wilt of niet. Maar Hij geeft tegelijkertijd ons de waarschuwing: raak nooit verstrikt in die keuze. Hij roept ons op tot onbezorgdheid. Durf je aan het leven toe te vertrouwen, en leef zo vrij als een vogel in de lucht. Krasse woorden in een wereld waarin we ons druk maken over zoveel dingen. Lees “KIJK EENS NAAR DE VOGELS IN DE LUCHT” verder

Nieuwjaarstoespraak 2017 vice-vz.

7 januari
Ad Verkleij
Vice-voorzitter R.K. Parochie Amstelland

Het is een goede traditie om bij de jaarwisseling terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. Ik wil dat doen aan de hand van een beperkt aantal gebeurtenissen die het afgelopen jaar hebben gekleurd en die doorwerken naar het nieuwe jaar.
Maar voor dat ik dat doe, wil ik graag ons medebestuurslid Hanneke Brummelhuis herdenken. Zij overleed op 3 februari van het vorig jaar. Hanneke was een bruggenbouwster; iemand die tegenstellingen kon omzetten in samenwerking. Binnen ons bestuur was zij onze belangrijke verbindingsvrouw met de Urbanusparochie in Ouderkerk. Wij waren met haar in een vergadering op het Bisdom Haarlem toen zij het telefoontje kreeg dat de artsen niets meer voor haar konden doen. Vrij kort daarna is zij overleden. Wij zijn Hanneke dankbaar dat wij tot het laatste toe hebben mogen profiteren van haar haar wijsheid. Wij zullen haar blijven missen. Lees “Nieuwjaarstoespraak 2017 vice-vz.” verder

Nieuwjaarstoespraak 2017 pastoor-deken

HET STAAT IN DE STERREN GESCHREVEN

Nieuwjaarstoespraak
7 januari 2017
Ambro Bakker s.m.a.
Pastoor-deken RK Amstelland

Pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a.Allereerst mag ik u allemaal ‘n zalig nieuwjaar en Gods zegen over het nieuwe jaar 2017 toewensen. Wat staat ons in het nieuwe jaar te wachten? Wat staat er voor ons in de sterren geschreven?

Iedereen kent het oude verhaal van die astrologen uit het land van de opgaande zon, die vanuit het Oosten dé Ster achterna reisden. Maar wat staat er voor óns in 2017 in de sterren geschreven? Welke ster gaan wij in het nieuwe jaar achterna? Libelle, Linda, Margriet Story, Privé en de Nieuwe Revue hebben onze horoscoop voor 2017 al getrokken. Ik heb er de afgelopen week één gelezen. Wat staat er over mij in de sterren?

Er staat: ‘De tijd lijkt je op dit moment door de vingers te glippen.’ Dat doet de tijd al jaren bij mij en dat wist ik al lang. ‘Besteed wat meer aandacht aan je gezondheid, want je staat onder grote druk.’ Dat heb ik niet gedaan. Ik heb geen extra kleding aangetrokken of meer appelen gegeten voor de vitaminen. Integendeel, ik ben deze winter bijna elke dag nog zonder jas naar buiten geweest. Zonder gevolgen. Maar ja, ik had natuurlijk onder grote druk moeten staan. Maar ook daarvan heb ik niets gemerkt. Althans de druk van 2016 was niet groter dan anders.

Lees “Nieuwjaarstoespraak 2017 pastoor-deken” verder

DE NAAKTEN KLEDEN

zondag 6 november 2015
Jaar van Barmhartigheid – Jongerenviering
Matteüs 24:31-46

Vandaag hebben we het over een van de zeven werken van barmhartigheid, en wel over ‘de naakten kleden’. In het evangelie, over het laatste oordeel, vragen mensen aan Jezus: ‘Heer, wanneer hebben wij U naakt gezien en gekleed?’ En de Heer zal antwoorden: ‘alles wat je gedaan hebt voor de geringsten van mijn zusters en broeders, dat heb je voor mij gedaan’. Lees “DE NAAKTEN KLEDEN” verder

SLOW DOWN

zaterdag 16 juli, zondag 17 juli 2016

16e zondag door het jaar – C

Genesis 18:1-10a en Lucas 10:38-42

onthaastenHet is vakantietijd: een tijd van loskomen van wat ons dagelijks bezighoudt. Een tijd ook van ontmoeten. Mensen opzoeken die je misschien langt niet gezien hebt en ook mensen tegenkomen die nog helemaal nieuw voor je zijn. Een tijd waarin het woord ‘gastvrijheid’ centraal staat. Je maakt vrienden tijdens je vakantie, in het buitenland, of in Nederland op de camping. Maar als de vakantie voorbij is verdwijnen ‘de vrienden’ weer gauw uit je gezichtsveld en ga je over tot de orde van de dag.

Lees “SLOW DOWN” verder

IK ZEG JE: STA OP!

Nabijheid die doet leven

zondag 5 juni 2016
10e zondag door het jaar – C
1 Koningen 17:27-24 en Lucas 7:11-17

Misschien heeft u ooit zoiets verschrikkelijks meegemaakt: een kind verliezen. Of kent u anderen die dit hebben ondergaan. Dan kunt u zich goed voorstellen hoe kwaad je kunt worden op God. Ons geloof wordt ten diepste beproefd. Want als dit gebeurt, wat blijft er dan over van ons vertrouwen dat ons leven veilig is in zijn hand? Is er dan iets mis met ons godsbeeld? En wat moeten we dan met de lezingen van vandaag?

Lees “IK ZEG JE: STA OP!” verder

ALS STENEN KONDEN SPREKEN………

Ja, als dat zou kunnen! Maar de stenen, waaruit het gebouw van de H. Geestkerk is opgebouwd,H.Geestkerk Amstelveenkunnen helaas niet spreken van het lief en leed, dat zich binnen haar muren heeft afgespeeld.
Wij zullen het dus, na bijna 54 jaar (het kerkgebouw van de H. Geest werd in 1962 ingezegend en in gebruik genomen) van verhalen, foto’s en herinneringen moeten hebben. Als u mee wilt ‘graven’: graag en van harte. Lees “ALS STENEN KONDEN SPREKEN………” verder