ZORG OM ‘DE ZORG’

8e zondag door het jaar
Jesaia 49:14-15 en Matteüs 6:24-34

Vijftig jaar geleden wisten de mensen heel goed wat zorgen waren.

Je had zorgen als je voor het gezin onvoldoend eten of drinken had. Of geen winterkleding. Of nieuwe schoenen. Niet iedereen kon rond komen. Deze tijden komen terug en zijn er voor velen al.

Je kunt ook zorgen hebben over je kinderen. Zijn ze wel gelukkig? Komen ze op hun plaats?

Geldzorgen zijn van alle tijden. Vooral mensen die veel geld hebben, hebben geldzorgen. Ze zijn verslaafd aan geld een willen steeds meer. Lees “ZORG OM ‘DE ZORG’” verder

WEERLOOSHEID EN VIJANDSLIEFDE

7e zondag door het jaar – A
Leviticus 19 en Matteüs 5:38-48 

De eerste reactie bij het lezen van deze tekst van een Bijbelgroep was: “Dat kan Jezus toch nooit letterlijk bedoeld hebben”? “Dat is toch een onmogelijke opgave. Dat kun je toch niet van een mens vragen!” “ Het gaat volkomen in tegen onze natuurlijke reacties! “

Er zijn twee punten die eruit springen . “De klap op de andere wang vragen.

Het beminnen van je vijanden.” Daar hadden de lezers het meeste moeite mee. Lees “WEERLOOSHEID EN VIJANDSLIEFDE” verder

JE LEVEN RESETTEN

zaterdag 15 februari 2014
jongerenviering rond boete en vergeving 

Allemaal maken we op de computer wel eens gebruik van de combinatie ‘ctrl+alt+delete’. Dan is onze computer weer eens vastgelopen! Dan moeten we resetten. Soms kunnen we in ons leven ook vastlopen. En dan moeten we ons leven gaan resetten. Maar er is wél een verschil. Bij resetten ga je terug naar het verleden en begin je opnieuw op de plek waar er nog geen problemen waren. Maar als wij ons leven willen resetten, kunnen we het verleden niet uitwissen. Je kunt wel je fouten proberen te herstellen en goed te maken, en verder gaan op de ‘veilige modus’ die God ons heeft gegeven. Lees “JE LEVEN RESETTEN” verder

OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL

Maria Lichtmis
Maleachi 3:1-4 en Lucas 2:22-40 

Precies 40 dagen na Kerstmis is het 2 februari, Maria Lichtmis. Zo noemde wij het feest vroeger. Tegenwoordig spreken we liever over de opdracht van Jezus in de tempel. Je zou verwachten dat heel Jeruzalem uit zou lopen op de dag dat Jezus de tempel werd binnengedragen. Maar het kerstkind is niet gekomen om alle eer voor zichzelf op te eisen. Tot vier maal toe staat er in het Evangelie dat het Kind zich zal onderwerpen aan de ‘Wet van God’. Jezus staat daarmee in de traditie van zijn volk. Een Bar-Mitswa, ‘n Zoon van de Wet, zal er uit dit kind groeien. En als niemand anders is Jezus trouw gebleven aan de wil van zijn Vader in de hemel. Lees “OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL” verder

IS CHRISTUS DAN VERDEELD?

Gebedsweek voor de eenheid
Genesis 13: 2-8 en 1 Korintiërs 1: 1-17

Beste mensen van Christus,

Is Christus dan verdeeld? Het is in feite een retorische vraag. Het antwoord kan alleen maar zijn: nee, natuurlijk niet, het is absurd te denken dat je Christus kunt opdelen.
Maar vanuit de kerkelijke praktijk lijk je een onmogelijk antwoord te moeten geven: ja, kennelijk wel. Daar kunnen we natuurlijk nooit in berusten.
Vanuit het schandaal van de verdeeldheid zijn kerkleiders in het begin van de vorige eeuw op zoek gegaan naar wegen om de verdeeldheid te boven te komen. Daarbij lieten ze zich inspireren door de woorden van Jezus uit het zogenaamde Hogepriesterlijk gebed (Johannes 17) ‘Laat hen allen één zijn’.  Lees “IS CHRISTUS DAN VERDEELD?” verder

HET LAM EN DE DUIF

2e zondag door het jaar – A 
Jesaia 49:3.5-6 en Johannes 1:29-34 

Het evangelie van vanavond sluit naadloos aan bij het evangelie van vorige week, toen het ging over ‘de doop van de Heer’. Opnieuw staan we aan de oevers van de Jordaan. Zijn zending begint Jezus vanuit het water van de Jordaan. Het wordt spannend! Tot nu toe waren anderen over Hem aan het woord. We kunnen vermoeden wie Jezus is. Maar weet Hij het zelf wel? Johannes twijfelt als hij Jezus op zich af ziet komen. Hij is er bijna zeker van dat Jezus zijn rol niet kent. Het dreigt allemaal verkeerd te gaan. Als een soort souffleur zegt hij dan ook: ‘Ik heb úw doopsel nodig en U komt tot mij?’ Maar Jezus weet dat Hij door het levende water van de Jordaan moet gaan. Want Hij wil zijn boodschap van Liefde niet voor zichzelf houden. Hij ként de woorden van de profeet Jesaia: ‘Als je door het water gaat zal Ik met je zijn.’ (43:2) Lees “HET LAM EN DE DUIF” verder

DOOP VAN DE HEER

Doop van de Heer – A
Jesaja 42:1-4.6-7 en Matteüs 3:13-17 

De geboorte van Jezus wordt gevolgd door drie Openbaringen. De eerst keer via de sterrenkundigen uit het verre Oosten, de tweede maal bij de Doop van Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan en we sluiten het feest van de Openbaring af op 2 februari, het feest van Maria Lichtmis. Dan is deze kersttijd voorbij. Lees “DOOP VAN DE HEER” verder

DWAALSTERREN

Openbaring des Heren –  Driekoningen 
Jesaia 60:1-6 en Matteüs 2:1-12 

Vandaag vieren wij het feest van Driekoningen. Een prachtig en romantisch feest hebben we ervan gemaakt. Drie koningen, mooi uitgedost, met kronen en kamelen, met talrijke slaven en kostbare cadeautjes van goud, wierook en mirre. Dat spreekt tot onze verbeelding. In Beieren en Oostenrijk trekken kinderen vandaag langs de deuren en zingen hun Driekoningenlied, zoals kinderen uit onze streken dat doen bij het feest van Sint Maarten. Sommige ouders bakken een Driekoningenboon in de pudding. Wie de boon in zijn cake of pudding vindt, heeft het de rest van de dag voor het zeggen. Op andere plaatsen zingen kinderen: “Driekoningen, Driekoningen, geef mij een nieuwe hoed, mijn oude is versleten, mijn moeder mag het niet weten. Mijn vader heeft het geld al op de toonbank neergelegd”. Lees “DWAALSTERREN” verder

HOEVELEN VAN ONS ZULLEN PASEN HALEN?

donderdag 26 december 2013
Tweede kerstdag – H.Stefanus 

In de kerstnacht vierden we het intiem menselijk geluk van de geboorte van een Mensenkind. We gingen met de herders op weg naar de stal. Want de huizen waren ons te mooi. Miljoenen malen heeft over heel de wereld het “Stille nacht, heilige nacht” geklonken. Het sprookje heeft zich voor de zoveelste maal voltrokken. Vandaag tellen we massaal de uitvallers. Mensen voor wie het wonder van de geboorte niet langer heeft geduurd dan het kerstdiner dat op de nachtmis volgde. Ik ben benieuwd hoeveel mensen het Paasfeest zullen halen! In onze oren klinkt nog het lied van de engelen, zoals een melodie die je blijft meeneuriën en maar niet kwijt raakt. Lees “HOEVELEN VAN ONS ZULLEN PASEN HALEN?” verder

EEN OMGEKEERD KERSTEVANGELIE

Kerstmorgen 
Jesaia 52:7-10 en Johannes 1:1-18 

In het eerste regeringsjaar van Koning Alexander en Koningin Maxima, in hetzelfde jaar waarin Barack Obama viervorst van de Verenigde Staten was en zijn broer Vladimir Poetin, viervorst van Rusland; in datzelfde jaar waarin vele mensen omkwamen door een alles verwoestende herfststorm, die mensen en hun huizen vernietigde op de Filippijnen; in hetzelfde jaar waarin Greenpeace-activisten in Rusland werden gearresteerd; in het zelfde jaar waarin er talloze mensen stierven in de oorlogen van Syrië, Irak, Afghanistan en op zoveel andere plekken; in hetzelfde jaar waarin Nelson Mandela stierf; in het zelfde jaar waarin alleen wij Nederlanders miljarden uitgaven voor onze kerstinkopen; in datzelfde jaar maakten miljoenen mensen zich op om – op bevel van de kalender – het Kerstfeest te vieren. Iedereen ging die nacht naar zijn eigen kerk, die speciaal voor die nacht was omgetoverd in een vredig stalletje van Bethlehem.
En ook Jezus van Nazareth, omdat Hij wist dat Hij uit het geslacht van mensen was, wilde te midden van de mensen het Kerstfeest vieren. Hij trok die nacht langs kerken en kathedralen, die uitzonderlijk goed gevuld waren. De kerken zaten zelfs zo vol met mensen, dat er voor Jezus in de Kerstnacht geen plaats was in het stalletje. Teleurgesteld zocht hij die nacht maar een plaatsje in een herberg! Lees “EEN OMGEKEERD KERSTEVANGELIE” verder