CHRISTUS KONING

Christus Koning
2 Samuël 5:1-3 en Lucas 23:35-43

In drie talen (Grieks, Romeins en Hebreeuws) liet Pilatus de reden van Jezus’ kruisiging aanbrengen aan de top van de kruisbalk: “Jezus, koning der Joden!” “Nee,” zeiden de omstanders, “er moet staan: Hij heeft gezegd, Ik ben de koning der Joden!”. Pilatus antwoordt dan: “Wat geschreven is, is geschreven” en hij gaat naar huis en wast verder zijn handen in onschuld. Het volk kijkt toe, passief, zwijgend, zichtbaar teleurgesteld. Ze hadden toch méér van die Jezus verwacht! De leiders van het volk voelen zich de lachende derde en roepen: “Anderen heeft hij gered, laat hij nu zichzelf maar redden!” Ook de Romeinse soldaten kijken toe – onverschillig. Ze vinden het alles bij elkaar maar ‘n zielige vertoning! Voor hen is ‘t de zoveelste terechtstelling. Eigenlijk gebeurde er die dag niets bijzonders… Lees “CHRISTUS KONING” verder

ZACHEÜS, WONDER VAN BEKERING

31ste zondag door het jaar – C
Wijsheid 11:23-12:2 en Lucas 19:1-10 

Kinderen zijn gek op verhalen. Ze kunnen eindeloos naar hetzelfde verhaal luisteren. En ze kennen het zó van buiten dat je er geen woord aan mag veranderen. Kinderen leven van de herhaling. Jezus houdt ook van verhalen. Hij vertelt ze bij bosjes. En als je niet beter weet, zou je denken dat het gewone verhaaltjes zijn Het gaat over een vrouw die brood bakt, een vrouw die een geldstuk kwijt is, een herder van wie een schaap in het struikgewas terecht is gekomen, een vader die zijn zoon kwijt is. En over een tollenaar Zacheüs die van iedereen de boom in kon. Bij Jezus vind je geen lange theologische redeneringen, Hij is een man van verhalen, “En wie oren heeft om te horen, dat hij hore”. Lees “ZACHEÜS, WONDER VAN BEKERING” verder

HEMELSE TROUW

32ste zondag door het jaar – C
2 Makkabeeën 7:1-2.9-14 en Lucas 20:27-38 

Is Jezus nou verrezen of niet? Paulus zegt: “Als Christus niet verrezen is, is ons geloof ijdel en zonder hoop”. De Sadduceeën, een groep vrijdenkers ten tijde van Jezus, geloofden niet in de verrijzenis. Zij verzinnen een verhaal om het geloof in de verrijzenis belachelijk te maken.

Lees “HEMELSE TROUW” verder