Oecumenische samenkomst op maandagavond 4 mei

Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken voorafgaand aan de dodenherdenking bij het monument in het Broersepark op maandag 4 mei om 18.30 uur een oecumenische bijeenkomst. Een half uur van gedenken met enkele liederen, gebeden en een overweging. We staan stil bij de onvanzelfsprekende vrijheid.

Plaats van samenkomst  is het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Graaf Aelbrechtlaan 140. Voorgangers zijn Pastor Tom Buitendijk en Ds. Gert Jan de Bruin. Aansluitend aan het oecumenisch avondgebed is er een stille tocht naar het monument.

Op weg naar Pinksteren

De Raad van Kerken Amstelveen/Buitenveldert nodigt u uit!
Op zes avonden bent u van harte welkom in onderstaande kerken om u voor te bereiden op het Pinksterfeest.

datum aanvang plaats
maandag
18 mei
19.30 uur H. Geestkerk,
Haagbeuklaan 1
dinsdag
19 mei
19.30 uur Augustinuskerk,
Amstelveenseweg 965
woensdag
20 mei
19.30 uur Het Apostolisch Genootschap,
Graaf Aelbrechtlaan 138
donderdag
21 mei
19.30 uur De Goede Herderkerk,
Van Boshuizenstraat 420
vrijdag
22 mei
19.30 uur Paaskerk,
Augustinuspark 1
zaterdag
23 mei
19.00 uur De Kruiskerk,
Van der Veerelaan 30 A

Na deze slotviering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en hapje.

Uitnodiging voor parochianen geboren in 1963, 1964 en 1965

Beste parochiaan,

Graag stellen wij ons even aan u voor: we zijn de pastores van Parochie Amstelland, waaronder de geloofsgemeenschappen van Ouderkerk, Amstelveen en Amsterdam-Buitenveldert vallen. Wij willen graag met u en enkele van uw leeftijdsgenoten in contact komen.  Een groep van personen met het geboortejaar 1963, 1964 of 1965 willen wij uitnodigen voor een ontmoeting en een gezamenlijk gesprek.

Het zal u bekend zijn dat het kerkelijke leven voor velen de vanzelfsprekendheid van vroeger heeft verloren. Tegelijkertijd is er bij veel mensen toch een verlangen naar zingeving, levensbeschouwing en spiritualiteit. Op bepaalde belangrijke momenten in het leven, zoals een geboorte, een huwelijk of in de laatste fase van ons leven, komt geloof weer om de hoek kijken. Al is het geloven van vroeger veranderd, veel mensen zijn op zoek naar zingeving en verdieping van hun leven.

Wij zien het als pastores als een uitdaging om mensen, die zoeken naar die verdieping en het vormgeven van hun eigen spiritualiteit, bijeen te brengen  en mogelijke handvaten te bieden bij die zoektocht, samen met anderen en vanuit een christelijk perspectief. Het is een poging om op een open wijze met elkaar nieuwe vormen van kerk zijn te ontdekken met de inbreng van mensen, die het aangaat. 

“Waarom mij uitnodigen?”, zult u zich misschien afvragen. De reden waarom we juist de groep van vijftigers vragen is deze. Wij vermoeden dat u iets meer ruimte heeft om uzelf vragen te stellen over geloof en spiritualiteit, wellicht gestimuleerd door uw kinderen die u daarover bevragen. Wij willen u daar een platform voor bieden, met u meedenken en u in contacten brengen met leeftijdgenoten, die met dezelfde soort vragen bezig zijn.

Als eerste avond hebben we woensdag 8 april 2015, om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Titus Brandsmakerk uitgekozen. Mogen we u daarom van harte uitnodigen om op die avond aanwezig te zijn? De adresgegevens zijn: Westelijk Halfrond 1, te Amstelveen.

Op die avond willen we een start maken met het zoeken naar passende vormen: een  thema bespreken, een spreker uitnodigen  en bevragen, een kunstenaar aan het woord laten, samen een film zien en bespreken, e.d. Maar wellicht heeft u heel andere ideeën? Wij staan open voor goede ideeën en bieden alle ruimte voor om daar over na te denken met elkaar.

We hopen dat u op onze uitnodiging in wilt gaan. U bent uiteraard van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
pastores Tom Buitendijk en Eugène Brussee

Uw reactie ontvangen we graag per:

E-mail: secretariaat@rkamstelland.nl of telefonisch: (020) 6460683 (maandag en woensdag t/m vrijdag: 9.30 – 12.30 uur; dinsdag 13.30-16.30 uur)

Even minderen voor Sri Lanka

logoRKAmstellandVastenactie 2015

MOWA ( Missie OntwikkelingsWerken Amstelland)

‘Even Minderen voor Sri Lanka’
‘Grenzeloos samen leven’

Werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka
Met de geloofsgemeenschappen Titus Brandsma, Heilige Geest, Urbanus Bovenkerk, Urbanus Ouderkerk a/d Amstel, De Goede Herder en de St. Augustinuskerk
nodigen wij u van harte uit op onze informatieavond op

donderdag 5 maart 2015 in de
St Augustinuskerk om 20.00 uur

Op deze avond willen wij ons graag aan u voorstellen als MOWA en ons project dat wij dit jaar steunen tijdens de vastentijd. Meer info over dit project.

Guus Prevoo van de landelijke vastenactie zal u alle informatie geven over SETIK.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar in de parochiezaal van de
St. Augustinuskerk op de Amstelveenseweg 965.
Hoop u allen te zien op donderdag 5 maart voor een gezellige en informatieve avond.
Alvast bedankt voor uw steun,

De MOWA

Jaarvergadering Caritas Amstelland

Caritas AmstellandCaritas Amstelland nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse diaconale contactavond op dinsdag 3 maart a.s. van 20:00 tot 22:45 uur in de parochiezaal van de Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen.
Als thema voor deze avond hebben wij gekozen: “Eenzaamheid”. Lees “Jaarvergadering Caritas Amstelland” verder

Lid van de Rabobank en parochiaan of belangstellende?

U weet dat er veel geld nodig is voor de restauratie van de Urbanuskerk te Bovenkerk. Onze fondsenwerver Luc. Brockhoff heeft bij het Rabobank Coöperatiefonds een aanvraag gedaan voor een bijdrage. En we zijn genomineerd voor een bijdrage van € 8.000,– . Dit bedrag krijgen we als zoveel mogelijk leden van de Rabobank hun stem op ons uitbrengen. Hoe werkt dit? Als u lid bent van de Rabobank ontvangt u een brief of een e-mail van de bank met een lijst van alle genomineerde projecten. Aan de hand van deze lijst kunt u uw stem uitbrengen. U snapt het al…. wij vragen u vriendelijk om dan uw stem uit te brengen voor het restauratieproject van de Urbanus Bovenkerk. Kleine moeite en wie weet ontvangen we dan dat mooie bedrag van € 8.000,– . En vertel het verder in uw familie- en vriendenkring, want iedere stem is er eentje!

Alvast bedankt voor uw moeite.

Stichting Fondsenwerving Restauratie Bovenkerkse Urbanus

Vastenactie 2015 ‘Even Minderen voor Sri Lanka’

‘Grenzeloos samen leven’
Werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka

Het is ‘de parel van de Indische Oceaan’.  En de meeste toeristen die Sri Lanka bezoeken, zullen dat beamen. Maar achter die glanzende toeristenfolders gaat een schrijnende werkelijkheid schuil. Pas in 2009 is de bloedige, jarenlange burgeroorlog geëindigd. De oorlog tussen de twee belangrijkste bevolkingsgroepen op het eiland – de Boeddhistische Singalezen en de Hindoeïstische Tamils – heeft diepe wonden geslagen die nog lang niet zijn genezen en die het land nog altijd splijten langs etnische en religieuze grenzen.

Wie buiten de gebaande toeristenwegen kijkt, ziet armoede: sloppenwijken, mensen die op straat leven, piepkleine lemen hutten, gebrek aan schoon water, gebrek aan deugdelijk sanitair, levensgevaarlijke elektrische voorzieningen. Zeker op de theeplantages zijn de omstandigheden vaak schrijnend. De mensen hier leven zeer geïsoleerd in de beruchte ‘linerooms’ – meestal weinig meer dan aan elkaar gebouwde kamers –ze hebben nauwelijks toegang tot de wereld buiten de plantage, schoon water en goed sanitair ontbreken. Zij verdienen onvoldoende om hun kinderen goed te eten te geven en naar school te sturen.

Campagneproject 2015: SETIK (Socio Economic Training Institute of Kandy) de caritas organisatie van het bisdom Kandy.

De mensen van SETIK zetten zich in voor de gehele bevolking van Sri Lanka – boeddhisten, hindoes, christenen en moslims – en ze weten haat en wantrouwen om te zetten in begrip, vertrouwen en zelfs in vriendschap!

SETIK wil met haar werk de levensomstandigheden verbeteren van mensen die leven in de marge  en bekommert zich om vrijwel alle facetten van het leven, zoals goede huisvesting, schoon water, opleiding en ontwikkeling. SETIK probeert kinderarbeid te ontmoedigen. Ze wil kinderen en jongeren zelfbewust maken. Door middel van een groot aanbod aan trainingen en workshops stimuleren de stafmedewerkers van SETIK kinderen en jongeren hun schoolopleiding af te maken. Ook wordt er gezorgd voor extra opvang en begeleiding van basisschoolleerlingen na schooltijd en worden kleine bibliotheekjes ingericht in de dorpjes op de theeplantages. Concreet organiseert deze caritasorganisatie  trainingen over ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘geweldloos samenleven’, initieert ze computercursussen en bloeddonatie-campagnes. Dit laatste is een prachtige manier om de arme bevolking te helpen met hun gezondheid. In de ziekenhuizen op Sri Lanka moet je namelijk betalen voor het bloed dat je nodig hebt bij een operatie. Voor veel mensen is dat te duur. Wie echter deelneemt aan dit programma, ontvangt een verklaring en hoeft niet te betalen als hij of zij bloed nodig heeft. Vooral jongeren blijken enthousiast over deze campagnes. Het geven van bloed blijkt een diepe symbolische betekenis te hebben voor de mensen die eraan deelnemen. ’In plaats van elkaars bloed te vergieten, delen we nu ons bloed en redden we er levens mee,’ vat Raj Arockiya Samy, jongerenwerker bij SETIK het samen.

Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland

U wordt vriendelijk verzocht om uw financiële bijdrage in een envelop te deponeren in de daarvoor bestemde bus achterin de kerk, of over te maken naar bankrekening
NL72 RABO 0382 3326 01
t.n.v. MOWA  Amsterdam o.v.v. ‘Vastenaktie’.

Waar gaat het geld heen dat Vastenactie ontvangt?

Tijdens de campagne van Vastenactie staat één project centraal. In 2015 is dat het jongerenproject van SETIK uit Sri Lanka. Het geld dat wordt ingezameld, gaat daarnaast naar ongeveer 100 andere projecten. Allemaal sociaaleconomische projecten, wereldwijd verspreid, gericht op het ondersteunen van mensen die leven in de marge van de samenleving. U vindt elk jaar een overzicht van alle ondersteunde projecten in het jaarverslag. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website www.vastenaktie.nl

Adventsactie brengt € 15.660,72 op

Bedankt voor de toiletten!

Het is gelukt! Deze advent hebben we gespaard voor toiletten op een school in India. En wat een ontzettend mooi bedrag heeft dit opgeleverd! De adventsactie heeft in totaal € 15.660,72 opgebracht, wat betekent dat we met zijn allen het doel van € 7.000 ruim gehaald hebben! In de afgelopen periode is dan ook de bouw van de toiletten gestart en ik kan u vertellen, het is een ongelooflijke verbetering! De kinderen kunnen weer gebruik maken van het toilet. Zij kunnen zelfs hun handen wassen! Ook hebben de toiletten van de kleuters hele vrolijke tekeningen gekregen, omdat deze zich achter de kleuterklassen in een donker gangetje bevinden. De bedoeling was één tekening per deur, maar omdat de schilder heel veel zin had om te schilderen, staan nu alle afbeeldingen erop. Toen alles af was zijn de toiletblokken officieel geopend, met een lintje en een schaar. De kinderen vinden het zo fijn om weer zonder zorgen gebruik te maken van de toiletten.

Lees “Adventsactie brengt € 15.660,72 op” verder