10 januari nieuwjaarsreceptie parochie Amstelland

Beste mensen,

2016Op zondag 10 januari a.s. van 15.00 tot 17.00 uur houdt de parochie Amstelland voor alle locaties een ‘warme’ nieuwjaarsreceptie in de ‘koude’ Urbanuskerk te Bovenkerk. We rekenen voorlopig op tussen de tweehonderd en tweehonderdvijftig mensen. De receptie wordt verzorgd door het Noorddamcentrum o.l.v. Hans Pappot en een team van zo’n vijftien vrijwilligers o.l.v. Henny van Zelst. Mochten jullie het idee hebben dat van de respectievelijke locaties heel veel meer mensen komen, dan graag even bericht. De organisatie kan daar dan op inspelen.

Groet, Guido

Bericht Tom Buitendijk

Lieve mensen, ik heb een verdrietige mededeling te doen. Achttien jaar geleden was ik pastor in Waddinxveen. De provinciale overste vroeg mij om de vacature in Amstelveen te gaan vervullen. Ik heb toen “Ja “gezegd.

Nu vraagt een andere Provinciale overste, pater Jan Brouns, mij om over enkele maanden in Oss een vacature te gaan vervullen. Met pijn en moeite heb ik gemeend ook nu “Ja” te moeten zeggen.

In die achttien jaar hebben u en ik een levendige gemeenschap opgebouwd. U bent mij en ik ben u dierbaar geworden. Weg gaan doet ons allen pijn. Ik ken de situatie van de Orde en ik heb weet van de zorgen van het bestuur. Het verzoek van pater Jan Brouns is doordacht en redelijk. Daarom heb ik “ja” gezegd. Ik heb het besluit zelf genomen.

In overleg met alleen de lieve Heer in wiens dienst ik sta. Ik heb mogen genieten van de vele goede en persoonlijke contacten met u allen en van uw waardering voor mijn inzet. Elkaar los laten doet zeer.

Ik besef dat nu ik weg ga, ik deze geloofsgemeenschap van Titus Brandsma en de parochie RK Amstelland in problemen breng.

Ik besef ook dat ik een schaduw werp over het patroonsfeest van onze geloofsgemeenschap dat wij vandaag vieren. Toch hoop ik dat u, net zoals de immer optimistische Titus Brandsma, niet stil blijft staan bij het verleden, maar de toekomst als een nieuwe uitdaging wilt aanvaarden.

“Wat er ook gebeuren zal, wij zijn in Gods hand”.

Tom Buitendijk OCarm

Pastoor Tom Buitendijk O.Carm gaat parochie verlaten

Beste medeparochianen,

logo RK AmstellandAan het begin van deze week heeft onze pastoor Tom Buitendijk het parochiebestuur meegedeeld dat hij ons binnenkort gaat verlaten. De Prior Provinciaal van de Karmelieten heeft de bisschop verzocht hem eervol ontslag te verlenen als pastoor van de RK Amstelland en van de Urbanus Ouderkerk. De prior van de Karmelieten licht dit in een brief aan ons als volgt toe:

“Ik begrijp dat dit verzoek als een donderslag bij heldere hemel komt. Wij hebben Tom met klem verzocht in een aan de Karmelieten toevertrouwde parochie elders in ons land de pastoorsfunctie op zich te nemen. Na lang denken en met pijn in het hart heeft Tom – in het belang van de orde- besloten om op ons verzoek in te gaan.
Wij weten dat Tom zich met grote ijver en inzet heeft toegewijd aan zijn taak in Amstelveen en hoeveel achting en waardering hij geniet van collega’s besturen en gelovigen.

Ik besef dat dit voor u geen prettige mededeling is, temeer daar de parochie nog maar kortgeleden werd opgericht en zich nog in een fase van opbouw bevindt. U van uw kant beseft zonder twijfel dat wij als orde allereerst de plicht hebben vorm te geven aan de verantwoordelijkheid voor de aan ons toevertrouwde parochies. Die verantwoordelijkheid noodzaakt ons dit, voor uw bestuur en parochianen en zeker ook voor Tom, moeilijke besluit mee te delen.”

Was getekend Jan Brouns Prior provinciaal van de Karmelieten.

Tom Buitendijk O.CarmU begrijpt dat deze mededeling echt een schok voor ons is. Tom licht vandaag persoonlijk de Titus Brandsmagemeenschap in. Door deze brief aan u voor te lezen, worden vandaag ook de andere gemeenschappen geïnformeerd.

Nadat we als bestuur wat van de schok waren bekomen, hebben we met elkaar en met de leden van het pastoraal team, waaronder Deken Bakker gesproken over wat ons nu te doen staat. Tom zal niet eerder dan 1 februari volgend jaar weg gaan.

Het zal niet makkelijk zijn om het gat dat Tom achter laat op te vullen. Onze eerste zorg gaat uit naar het bieden van continuïteit in de zondagse vieringen. Het pastoraal team zal op korte termijn nagaan of door verschuivingen in het liturgisch rooster en door een beroep te doen op assistenten en emeriti een evenwichtige spreiding van vieringen kan blijven plaatsvinden.

Wij hebben inmiddels ook contact gezocht met het Bisdom om op korte termijn overleg te hebben over de ontstane situatie. Onze inzet is om de vacature die Tom achterlaat zo snel mogelijk in te vullen. Gezien de investeringen die we in de parochie aan het doen zijn en de eerdere toezeggingen vanuit het Bisdom, verwachten wij dat dit verzoek hoge prioriteit krijgt.

Op 1 december as staat een overleg gepland tussen de coördinatoren van de locaties en het parochiebestuur. We hopen dan meer zicht te kunnen bieden op de vervolgstappen.
Tot zover deze mededeling. Laten we Pastoor Buitendijk ons respect tonen voor de moeilijke keuze die hij heeft moeten maken, en laten we elkaar bemoedigen en ondersteunen bij het vinden van goede oplossingen voor de nu ontstane situatie.

Dank u wel.

Hans ten Rouwelaar,
secretaris parochie RK Amstelland

Wereldjongerendagen Krakau 2016

Van 20 juli t/m 2 augustus 2016 organiseert Bisdom Haarlem-Amsterdam een 14-daagse reis voor jongeren van 16 t/m 30 jaar naar de Wereldjongerendagen (WJD) in Krakau met paus Franciscus. Eens in de vijf a zes jaar is de WJD in Europa, een unieke kans dus nu de WJD zo dichtbij georganiseerd wordt. De WJD is met miljoenen jongeren het grootste jongerenevenement ter wereld en een feest van geloof en verschillende culturen!

Programma: Praag (Sant’Egidio), Auschwitz en Krakau Lees “Wereldjongerendagen Krakau 2016” verder

Middag en avond voor jongeren

Een nieuw begin

Beste jongeren,
De startviering komt er weer aan en deze vindt plaats op 26 september 2015 in de St. Augustinuskerk. Het tienerkoor Vivace zal zingen, dus dat beloofd wat! We starten om 15.00 uur (bij mooi weer) in de tuin en deze gezellige middag/avond zal eindigen rond 21.00 uur. In deze middag bespreken we de nieuwe DiaconAction van dit jaar en zullen we met z’n allen eten! Neem dus je lekkerste gerecht mee, zodat iedereen dat kan proeven.
Dit evenement wil je niet missen! Vrienden, vriendinnen, iedereen is welkom.

Laat direct per email weten of je komt.

Tot de 26e!

Werkgroep jongeren Amstelland

Lees “Middag en avond voor jongeren” verder

Uitnodiging Startviering

Uitnodiging Startviering

Graag nodigen we u uit om gezamenlijk het begin van een nieuw werkjaar te vieren.
Met trots zal dan ook het nieuwe parochieblad worden gepresenteerd!

Datum Zondag 20 september 2015
Tijd 15:00 – 18:00 uur
Locatie St Urbanuskerk Ouderkerk aan de Amstel
Ronde Hoep Oost 31

Programma

15:00 uur Gebedsviering logo RK Amstelland
15:30 uur Koffie met lekkernij
16:00 uur Terugblik en toekomstvisie
Presentatie Parochieblad
16:30 uur Aangeklede borrel
Wij zien u graag de 20e!

Bestuur RK Amstelland

India 2015

Zoals u wellicht wel weet, zijn mijn moeder en ik afgelopen juni naar Vijayawada, India afgereisd om daar het weeshuis Tulip Garden te bezoeken. Het was geweldig leuk om de kinderen weer te zien, om te zien dat het goed met ze gaat, om de projectjes van afgelopen jaren te bekijken en om natuurlijk weer wat leuks te doen voor de kinderen. Hierbij dus even een kort verslagje van onze reis. Lees “India 2015” verder