Eerste H. Communie

Op zondag 31 mei zullen veertien jongens en meisjes hun Eerste H. Communie doen :
Miguel Babaliowsky, Kaja van Beek, Adrien Buur, Emma Hoekman, Kaito en Ayaka van Meeteren, Laure en Nout Ruijgrok, Felicia, Mauro en Stephanie Smeding, Caroline Visscher, Ian Winters en Maaike Weustink bereiden zich al druk voor op deze bijzondere gebeurtenis.
De locatie van deze viering: St Augustinuskerk, Amstelveenseweg 965.
Tijdstip: 11.00 uur.

Sam’s kledingactie levert 6000 kg op

Sam's kledingactie

Opbrengst Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood
De Kledinginzameling die op zaterdag 25 april werd gehouden heeft ruim 6000 kg aan kleding en huishoudtextiel opgeleverd, substantieel meer dan vorig jaar. Alle gevers hartelijk dank!

Met deze kledingdonatie kunnen op meerdere plaatsen mensen aan goedkope kleding worden geholpen. De gelden die zijn verworven besteed Mensen in Nood aan het beschermen van kwetsbare dorpen in Bangladesh tegen overstromingen, onder andere door het bouwen van degelijke dijken.

Oecumenische samenkomst op maandagavond 4 mei

Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken voorafgaand aan de dodenherdenking bij het monument in het Broersepark op maandag 4 mei om 18.30 uur een oecumenische bijeenkomst. Een half uur van gedenken met enkele liederen, gebeden en een overweging. We staan stil bij de onvanzelfsprekende vrijheid.

Plaats van samenkomst  is het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Graaf Aelbrechtlaan 140. Voorgangers zijn Pastor Tom Buitendijk en Ds. Gert Jan de Bruin. Aansluitend aan het oecumenisch avondgebed is er een stille tocht naar het monument.

Op weg naar Pinksteren

De Raad van Kerken Amstelveen/Buitenveldert nodigt u uit!
Op zes avonden bent u van harte welkom in onderstaande kerken om u voor te bereiden op het Pinksterfeest.

datum aanvang plaats
maandag
18 mei
19.30 uur H. Geestkerk,
Haagbeuklaan 1
dinsdag
19 mei
19.30 uur Augustinuskerk,
Amstelveenseweg 965
woensdag
20 mei
19.30 uur Het Apostolisch Genootschap,
Graaf Aelbrechtlaan 138
donderdag
21 mei
19.30 uur De Goede Herderkerk,
Van Boshuizenstraat 420
vrijdag
22 mei
19.30 uur Paaskerk,
Augustinuspark 1
zaterdag
23 mei
19.00 uur De Kruiskerk,
Van der Veerelaan 30 A

Na deze slotviering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en hapje.

Uitnodiging voor parochianen geboren in 1963, 1964 en 1965

Beste parochiaan,

Graag stellen wij ons even aan u voor: we zijn de pastores van Parochie Amstelland, waaronder de geloofsgemeenschappen van Ouderkerk, Amstelveen en Amsterdam-Buitenveldert vallen. Wij willen graag met u en enkele van uw leeftijdsgenoten in contact komen.  Een groep van personen met het geboortejaar 1963, 1964 of 1965 willen wij uitnodigen voor een ontmoeting en een gezamenlijk gesprek.

Het zal u bekend zijn dat het kerkelijke leven voor velen de vanzelfsprekendheid van vroeger heeft verloren. Tegelijkertijd is er bij veel mensen toch een verlangen naar zingeving, levensbeschouwing en spiritualiteit. Op bepaalde belangrijke momenten in het leven, zoals een geboorte, een huwelijk of in de laatste fase van ons leven, komt geloof weer om de hoek kijken. Al is het geloven van vroeger veranderd, veel mensen zijn op zoek naar zingeving en verdieping van hun leven.

Wij zien het als pastores als een uitdaging om mensen, die zoeken naar die verdieping en het vormgeven van hun eigen spiritualiteit, bijeen te brengen  en mogelijke handvaten te bieden bij die zoektocht, samen met anderen en vanuit een christelijk perspectief. Het is een poging om op een open wijze met elkaar nieuwe vormen van kerk zijn te ontdekken met de inbreng van mensen, die het aangaat. 

“Waarom mij uitnodigen?”, zult u zich misschien afvragen. De reden waarom we juist de groep van vijftigers vragen is deze. Wij vermoeden dat u iets meer ruimte heeft om uzelf vragen te stellen over geloof en spiritualiteit, wellicht gestimuleerd door uw kinderen die u daarover bevragen. Wij willen u daar een platform voor bieden, met u meedenken en u in contacten brengen met leeftijdgenoten, die met dezelfde soort vragen bezig zijn.

Als eerste avond hebben we woensdag 8 april 2015, om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Titus Brandsmakerk uitgekozen. Mogen we u daarom van harte uitnodigen om op die avond aanwezig te zijn? De adresgegevens zijn: Westelijk Halfrond 1, te Amstelveen.

Op die avond willen we een start maken met het zoeken naar passende vormen: een  thema bespreken, een spreker uitnodigen  en bevragen, een kunstenaar aan het woord laten, samen een film zien en bespreken, e.d. Maar wellicht heeft u heel andere ideeën? Wij staan open voor goede ideeën en bieden alle ruimte voor om daar over na te denken met elkaar.

We hopen dat u op onze uitnodiging in wilt gaan. U bent uiteraard van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
pastores Tom Buitendijk en Eugène Brussee

Uw reactie ontvangen we graag per:

E-mail: secretariaat@rkamstelland.nl of telefonisch: (020) 6460683 (maandag en woensdag t/m vrijdag: 9.30 – 12.30 uur; dinsdag 13.30-16.30 uur)

Even minderen voor Sri Lanka

logoRKAmstellandVastenactie 2015

MOWA ( Missie OntwikkelingsWerken Amstelland)

‘Even Minderen voor Sri Lanka’
‘Grenzeloos samen leven’

Werken aan voorspoed en harmonie in Sri Lanka
Met de geloofsgemeenschappen Titus Brandsma, Heilige Geest, Urbanus Bovenkerk, Urbanus Ouderkerk a/d Amstel, De Goede Herder en de St. Augustinuskerk
nodigen wij u van harte uit op onze informatieavond op

donderdag 5 maart 2015 in de
St Augustinuskerk om 20.00 uur

Op deze avond willen wij ons graag aan u voorstellen als MOWA en ons project dat wij dit jaar steunen tijdens de vastentijd. Meer info over dit project.

Guus Prevoo van de landelijke vastenactie zal u alle informatie geven over SETIK.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar in de parochiezaal van de
St. Augustinuskerk op de Amstelveenseweg 965.
Hoop u allen te zien op donderdag 5 maart voor een gezellige en informatieve avond.
Alvast bedankt voor uw steun,

De MOWA

Jaarvergadering Caritas Amstelland

Caritas AmstellandCaritas Amstelland nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse diaconale contactavond op dinsdag 3 maart a.s. van 20:00 tot 22:45 uur in de parochiezaal van de Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen.
Als thema voor deze avond hebben wij gekozen: “Eenzaamheid”. Lees “Jaarvergadering Caritas Amstelland” verder

Lid van de Rabobank en parochiaan of belangstellende?

U weet dat er veel geld nodig is voor de restauratie van de Urbanuskerk te Bovenkerk. Onze fondsenwerver Luc. Brockhoff heeft bij het Rabobank Coöperatiefonds een aanvraag gedaan voor een bijdrage. En we zijn genomineerd voor een bijdrage van € 8.000,– . Dit bedrag krijgen we als zoveel mogelijk leden van de Rabobank hun stem op ons uitbrengen. Hoe werkt dit? Als u lid bent van de Rabobank ontvangt u een brief of een e-mail van de bank met een lijst van alle genomineerde projecten. Aan de hand van deze lijst kunt u uw stem uitbrengen. U snapt het al…. wij vragen u vriendelijk om dan uw stem uit te brengen voor het restauratieproject van de Urbanus Bovenkerk. Kleine moeite en wie weet ontvangen we dan dat mooie bedrag van € 8.000,– . En vertel het verder in uw familie- en vriendenkring, want iedere stem is er eentje!

Alvast bedankt voor uw moeite.

Stichting Fondsenwerving Restauratie Bovenkerkse Urbanus