Opbrengst Sam’s Kledingactie

Weer geweldige opbrengst Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood

De jaarlijkse kledinginzameling dit jaar, zaterdag 6 mei, is gehouden heeft ruim 5700 kg aan kleding en huishoudtextiel opgeleverd.  Alle kledinggevers, inzamelaars, pr-medewerkers hartelijk dank!

Met de geldelijke opbrengst verleent Cordaid Mensen in Nood dit jaar hulp aan 500 Nepalese gezinnen die in tentenkampen verblijven na verwoestende aardbevingen en overstromingen twee jaar geleden.

Het wederopbouwprogramma bestaat o.a. uit het opzetten van mogelijkheden om zelf weer inkomen te verwerven, de verbouw van gewassen om in eigen voedsel te kunnen voorzien, evenals goede waterbeheersing en de bouw van huizen. Dit alles in samenwerking met een Nepalese partnerorganisatie.

Reis naar het land van Franciscus van Assisi

In september 2015 gingen we met mensen uit verschillende kerken in Amstelveen een week naar Umbrië in het voetspoor van Franciscus. We hebben het plan opgevat om deze spirituele reis in september 2017 te herhalen.

Deze kleine pelgrimage brengt ons naar plaatsen die in het leven van Franciscus van belang zijn geweest We hebben ons hotel in Assisi, de plaats die ons veel te zien geeft, niet alleen de Franciscusbasiliek. We gaan naar Gubbio en Spoleto, ook naar Montefalco en Perugia, de hoofdstad van Umbrië. We bezoeken enkele kluizenarijen waar Franciscus verblijf hield en gaan naar La Verna op de grens met Toscane, de berg waarop hij zich terugtrok aan het einde van zijn leven. In diverse kerken zien we prachtige fresco’s, niet in de laatste plaats over het leven van Franciscus. In de bus onderweg naar diverse steden en dorpen genieten we van het Umbrische landschap.

Bij voldoende aanmeldingen gaan we op woensdag 13 september weer een week naar Umbrië. Logistiek worden we bijgestaan door reisorganisatie Drietour, in Umbrië hebben we een aantal dagen een gids. In Italië verplaatsen we ons per bus, nadat we eerst naar Rome gevlogen zijn. In de dorpen en steden maken we korte wandelingen. Omdat veel straatjes op en af gaan, moet je wel goed uit de voeten kunnen.
Op donderdag 2 maart is er om 20.00 uur een bijeenkomst in de Paaskerk met informatie over de reis en het dagprogramma. Welkom!

Gert Jan de Bruin (t. 020-6450616)

Met Bisdom Haarlem-Amsterdam naar Nederlandse Bedevaart in Rome

Bedevaart naar Rome
foto: Leobard Hinfelaar

In navolging van de succesvolle Romereis in mei 2015 organiseert het bisdom van Haarlem-Amsterdam van 14 t/m 19 november nogmaals een bedevaartsreis naar Rome. Daar sluiten we aan bij de Nederlandse bedevaart naar Rome vanwege het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Tijdens deze bedevaart vindt op dinsdag 15 november de Nederlandse Dag plaats. Vele katholieke organisaties zoals KBO, Katholiek Nieuwsblad en alle bisdommen zullen samen
de eucharistie vieren in de Sint Pieterskerk. Na de viering zal Paus Franciscus persoonlijk alle Nederlanders begroeten en toespreken. De dag zal vooral in het teken staan van vreugde en verbondenheid. Het belooft een unieke ervaring te worden waar iedereen zich welkom mag voelen: parochianen en pastores uit ons bisdom, bisschoppen en curie, samen op reis in verbondenheid en geloof.

Ook maakt u deze week een wandeling in het teken van barmhartigheid door de gezellige wijk Trastevere en bezoekt u de andere grote basilieken, de S. Maria Maggiore en de St. Paulus-buiten-de-Muren, en andere bekende highlights van Rome als het Pantheon, Collosseum, Piazza Navona enz. De bedevaart wordt afgesloten met een zendingsviering in de Sint-Jan van Lateranen, de kathedrale kerk van Rome. Uiteraard is er genoeg vrije tijd om zelf de stad te verkennen en te genieten van deze bruisende Italiaanse hoofdstad.
De pelgrimsgroep van het bisdom Haarlem-Amsterdam zal ook de ‘Scavi’ bezoeken onder de St. Pieterskerk, bijzondere archeologische opgravingen waar zich het graf van de apostel Petrus bevindt.

Deze Romereis betreft een vliegreis (vanaf Schiphol). De reis wordt begeleid door gidsen en reisleiders, die goed bekend zijn met Rome.
U kunt zich tot 1 september a.s. aanmelden (daarna is deelname afhankelijk van beschikbare vliegtuigstoelen en hotelkamers). Deelname aan de reis bedraagt € 839,00 (toeslag eenpersoonskamer: € 150,00).

Meer informatie of voor aanmelding voor deelname:

Foto’s van Sluiting Heilige Geestkerk en Heropening St. Urbanuskerk

sluiting H.GeestkerkFoto’s van Sluiting Heilige Geestkerk (15 mei) en Heropening St. Urbanuskerk (21-22 mei)

Via onderstaande link zijn de foto’s te bekijken en te downloaden van de viering rondom de sluiting van de Heilige Geestkerk en de heropening van St. Urbanuskerk in Bovenkerk.
https://goo.gl/photos/H9jkwzDc7gLZPFBL6

– Commissie Overgang en Afscheid –

Overleden: Hanneke Brummelhuis

Op 3 februari overleed ons mede-bestuurslid Hanneke Brummelhuis. Wij wisten dat Hanneke ernstig ziek was, maar haar overlijden kwam toch nog heel plotseling. Hanneke heeft een belangrijke rol vervuld bij het tot stand komen van de samenwerking in RK Amstelland. Binnen ons bestuur was zij onze belangrijke verbindingsvrouw met de Urbanusparochie in Ouderkerk. Wij zijn Hanneke dankbaar dat wij tot het laatst toe hebben mogen profiteren van haar bestuurlijke ervaring en haar wijsheid. Op 9 februari is Hanneke begraven op de parochiebegraafplaats van de Urbanus in Ouderkerk.
Lees “Overleden: Hanneke Brummelhuis” verder

Heropening St. Urbanuskerk in Bovenkerk

In augustus 2009 is de St. Urbanuskerk in Bovenkerk plotseling gesloten vanwege de bouwvallige staat van het gebouw. De parochiegemeenschap van de Urbanus is toen ingetrokken bij de Heilige Geestparochie. Tegelijkertijd werd gestart met de restauratie van onze monumentale Cuyperskerk.

Wij zijn trots dat mede met hulp van veel vrijwilligers en professionals de restauratie nu voltooid is, en dat de St. Urbanuskerk weer heropend kan worden.

De heropening zal in het feestelijke weekend van 21-22 mei plaatsvinden. Op zaterdagavond 21 mei om 19:00 uur zal de officiële heropening plaatsvinden. In de plechtige eucharistieviering gaan voor: Mgr. J. Hendriks, Deken A. Bakker s.m.a., de Pastores J. Adolfs, E. Brussee en P. Koopman. Het koor St. Caecilia luister de viering op. Na afloop is er een feestelijke receptie om dit heugelijke feit te vieren.

Voor deze viering zullen veel genodigden aanwezig zijn en na verwachting zal de kerk vol zitten.

Daarom wordt er ook op zondag 22 mei om 10:30 een feestelijke eucharistieviering gehouden, waarin Pastor J. Adolfs voor gaat en het koor Spirit zingt. Na afloop is er natuurlijk een feestelijk samenzijn.

– Commissie Afscheid & Overgang –

2016: HEILIG JAAR VAN BARMHARTIGHEID

Kom binnen, we zijn openPaus Franciscus heeft het jaar 2016 uitgeroepen tot een ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’ Op 8 december 2015 opende hij het Jaar van Barmhartigheid door in Rome de Heilige Deur van de Sint Pieter te openen. Daarna zijn overal in de wereld Heilige deuren van Barmhartigheid geopend. In ons bisdom vond dat plaats in de Haarlemse kathedraal, in onze Amsterdamse
St. Nicolaaskerk en in de kapel van ons heiligdom in Heiloo.

Deuren openen: dat is broodnodig, want er zijn in de loop der tijden al veel te veel deuren op slot gegaan. Deuren die dichtgeslagen zijn achter 60 miljoen vluchtelingen, die op zoek moesten gaan naar deuren waarachter ze veilig kunnen wonen. Politieke deuren, econo­mische deuren, deuren tussen de wereldgodsdiensten. Deuren op slot in ons persoonlijk leven: tussen ouders en kinderen, tussen buren, familieleden en vrienden. De vraag is: hoe kunnen wij in het Jaar van Barmhartigheid onze deuren voor elkaar open maken, zodat we weer met elkaar in gesprek raken?

Proberen deuren te openen. Het vormt ook een uitnodiging om het functioneren van onze parochies, en ook ons eigen bestaan, kritisch tegen het licht te houden. Hoe barmhartig en mild gaan wij met elkaar om? Zien wij vooral het vreemde en eigenaardige van de ander en leven wij gedachteloos langs het goede heen? Gun ik iemand die flink de fout is ingegaan ook een nieuwe kans? Zijn wij werkelijk bereid om in te springen waar mensen in nood verkeren?

Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Groningen/ Leeuwarden schreef in zijn Adventsbrief van 2015: Juist ambtsdragers binnen de Kerk worden uitgenodigd om in de spiegel te kijken. Want zoals onze kerkvader Ambrosius zei: ‘Waar barmhartigheid is, is Christus aanwezig, maar waar rigiditeit heerst, zijn er slechts ambtsdragers’. Het is een indringend woord dat iedereen met een pastorale opdracht binnen onze geloofsgemeenschap serieus moet overwegen.

Misschien dat het Latijnse woord voor barmhartigheid (misericordia) ons verder kan helpen. Iemand met misericordia heeft een hart (‘Cor’) voor mensen in ellende (‘miseri’): zondaars, armen, bedroefden, zieken en eenzame mensen. Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid heeft niet zozeer met het hart als wel met onze ingewanden te maken. Iemand is barmhartig die zich tot in zijn buik laat raken door de nood van de ander.

Heel veel mensen, buiten én binnen onze Kerk zijn als Zacheüs in de boom gaan zitten. Zij zijn nieuwsgierig maar blijven ook liever op een afstand. Het vraagt om pastorale prudentie en mildheid van onze ambtsdragers om juist met hen in contact te komen. Deuren openen betekent dat je nieuwe gebieden in je leven, ook in je pastoraat binnengaat. Een nieuw gebied, gemarkeerd door de zeven werken van barmhartigheid.

Paus Franciscus noemt in de brief, waarin hij het Jaar van Barmhartigheid aankondigt, Christus, het gelaat van Gods barmhartigheid (‘misericordiae vultus’). In Hem is de mensenliefde van God (‘humanitas Dei’) (Titus 3:4) zichtbaar geworden, Jezus werd in zijn tijd ervaren als een barmhartige bij uitstek. Hij had zijn hart, zijn ingewanden bij zijn naasten liggen. Zelfs zo dat Johannes Jezus de woorden in zijn mond legt: ‘Waarachtig, Ik verzeker jullie: Ik ben de Deur: als iemand door Mij binnenkomt, zal hij gered worden en hij zal in – en uitgaan en weidegrond vinden. (Joh. 10:7 en 9)

In ons persoonlijk leven zijn wij geroepen tot liefde tot God en tot naastenliefde. Maar wij weten dat in onze relaties steeds weer breuken ontstaan. We beledigen elkaar en doen elkaar pijn. Het evangelie roept ons dan op tot vergeving. De Schrift suggereert zelfs dat wij onze eredienst moeten opschorten als er in ons omgaan met onze medemensen breuken ontstaan. (Matteüs 5:24)

Vergeving is altijd eenzijdig. Voor verzoening zijn beide partijen nodig, die in een conflict betrokken zijn. Christus vraagt ons niet alleen liefde voor onze dierbaren maar ook voor onze vijanden. Wij beseffen dat die liefde alleen in de kracht van Gods Geest en dan vaak nog met vallen en opstaan, te realiseren valt.

Jaar van Barmhartigheid

Zo heeft paus Franciscus voor 2016 ons het nodige huiswerk meegegeven. Hij kwam in 2015 met verschillende initiatieven die voor ons in het nieuwe jaar 2016 een bron van inspiratie kunnen zijn: Zijn bekommernis om vrede en veiligheid, zijn zorg voor de vele vluchtelingen, zijn zorg voor de mens en zijn milieu en het afkondigen van het Heilig Jaar van Barmhartig­heid.

Voor het Heilig Jaar 2016 heeft de Sloveense jezuïet Marko Ivan Rupnik een pakkend en inspirerend logo ontworpen. Het vermeldt het motto:

‘Barmhartig zoals uw Vader barmhartig is’

ontleend aan het Lucasevangelie (6:36) Het logo vertoont een Christusfiguur met kruiswonden die een verloren man op zijn schouders draagt, tegen de achtergrond van een kruis met drie ovalen in diverse tinten. Opvallend is dat het rechteroog van de ‘Goede Herder’ en het linkeroog van de gedragen persoon in elkaar overlopen. Christus ziet met de ogen van Adam en Adam met de ogen van Christus. Iedere persoon ontdekt in Christus, de nieuwe Adam, zijn of haar eigen menselijkheid en toekomst.

U zult er het komend jaar ongetwijfeld meer over horen in ons Heilig Jaar van Barmhar­tigheid.

Ambro Bakker s.m.a.