uitnodiging deelname reis naar Rome

Rome bedevaart Bisdom Haarlem naar RomeHet bisdom Haarlem – Amsterdam nodigt alle parochianen uit om samen met de bisschoppen Mgr. Jozef Punt en Mgr. Jan Hendriks Rome te bezoeken en paus Franciscus te ontmoeten. Deze pelgrimstocht zal plaats vinden in mei 2015. Een goede reis vraagt om een lange aanloop en daarom beginnen we vast. De reis zal georganiseerd worden door de Vereniging Nederlandse Bedevaarten, een reisbureau met een schat aan kennis, kunde en ervaring. Lees “uitnodiging deelname reis naar Rome” verder

Regioraad

In de Regioraad zitten vertegenwoordigers van alle zeven parochies. Het Regiobestuur wordt gevormd door alle vice-voorzitters van de zeven kerkbesturen en is verantwoording schuldig aan de Regioraad. Het Regiobestuur vergadert tamelijk frequent, de Regioraad komt slechts een aantal malen per jaar bijeen. De belangrijkste besluiten worden genomen in de Regioraad, nadat het Regiobestuur een voorstel heeft gedaan.