Korte terugblik op ontwikkelingen in Regio Amstelland

Beste mensen,

Aan mij is gevraagd om even terug te kijken naar de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Het is voor mij moeilijk om terug te kijken, want ik kijk liever positief vooruit. Maar ik begrijp dat op een middag als deze het goed is om uitgebreid stil te staan bij de ontwikkelingen van de afgelopen 13 jaren: van sept 2001 tot en met september 2014. Van 7 parochies in de regio Amstelland naar 1 RK parochie Amstelland. Het is logisch dat ik een bestuurlijke bril opzet bij mijn terugblik en niet alle punten kan memoreren. Daarvoor vraag ik uw begrip. Toch zal ik proberen om in korte tijd een beeld te schetsen van enkele in mijn ogen belangrijke gebeurtenissen. Lees “Korte terugblik op ontwikkelingen in Regio Amstelland” verder

Als je er bent, dan ben je er nog niet!

Een opmaat voor het bestuur van de RK Parochie Amstelland
21 september 2014

Als je er bent, dan ben je er nog niet! Wellicht vindt u dat een even cryptische zin zoals de beroemde zin van Martinus Nijhof: Lees maar en staat niet wat er staat. Toch hebben die cryptische zinnen wis en waarachtig zin. Zin als zinvolle betekenis. De werkelijkheid die we zien is altijd een gelaagde werkelijkheid: er zit diepte in. Ofschoon we één zijn, hebben de vijf afzonderlijke geloofsgemeenschappen hun eigen plek in het geheel van de ene parochie nog niet kunnen vinden. We staan er niet allen op gelijke wijze in. Er is sprake van instemming, toestemming, afstemming. Lees “Als je er bent, dan ben je er nog niet!” verder

Per 1 september Eugène Brussee diaken Amstelland

Onze bisschop heeft een ‘werkgroep Fusie’ ingesteld die als taak heeft al het mogelijke te doen om een fusie tot stand te brengen van de parochies in de regio Amstelland. Een van de eerste taken die de werkgroep zich stelde was versterking vragen van het Pastoraal Team in de regio die vanaf 1 juni één parochie zal zijn. Er is een uitvoerige brief naar de bisschop gegaan waarin stevig werd aangedrongen op een spoedige versterking van het team met een priester én een diaken of pastoraal werker. Twee voltijds pastores! Het was een aangename en grote verrassing dat er een spoedig antwoord kwam van de bisschop. Bijna per ommegaande! Hij kan nog niet voorzien in een priester, maar wel een diaken voor de éne nieuw te vormen parochie benoemen.

drs Eugène L.M. BrusseeDe nieuwe diaken/pastor zal drs Eugène L.M. Brussee worden, wiens huidige functie diaken van de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam is. Door zijn verkondiging in de door de RKK op televisie uitgezonden Eucharistievieringen vanuit deze basiliek is hij een landelijk bekend figuur. Eerder was hij ook al in de regio bekend als stagiair pastoraal werker in de De Goede Herderparochie. Diaken Eugène is permanent diaken. Hij zal dus geen priester worden. Hij is gehuwd en vader van drie dochters. Hij zal gaan wonen op de pastorie van de H. Urbanuskerk te Ouderkerk aan de Amstel en van daaruit voor de gehele parochie RK Amstelland werkzaam zijn. Wij mogen hem van harte welkom heten!

 Tom Buitendijk O. Carm.

De werkgroep fusie

De bisschop van Haarlem – Amsterdam, mgr. Jozef Punt, heeft een werkgroep fusie opgericht om de parochies in Amstelland per 1 juni 2014 tot één parochie te maken. De werkgroep voert daartoe gesprekken met de parochiebesturen. In deze gesprekken wordt een inventarisatie gemaakt van de verwachtingen die de parochies koesteren en van de problemen die zij zien. De gesprekken met de besturen van de H. Augustinus, de H.Geest – / Urbanusparochie en de Titus Brandsmaparochie zijn gehouden. Met de parochies van De Goede Herder en de Urbanus van Ouderkerk zijn afspraken gemaakt. De samenvoeging zal de problemen die de huidige parochies ondervinden niet oplossen. Wel zal de zwaarte minder worden, wanneer we elkaars lasten leren dragen. Door samenwerking kan er meer gerealiseerd worden dan wanneer iedere gemeenschap alleen werkt. Het doel van de fusie is de vitalisering van de bestaande gemeenschappen in een periode van krimp. Krimp kan leiden tot krampachtigheid. Dan houd je zo lang mogelijk vast wat je hebt. Krimp kan ook leiden tot openheid. Met open handen kun je van een ander wat goeds ontvangen. Naast een bestuur voor de ene parochie komen er ook overleg organen o.l.v. een coördinator . Gedacht wordt aan een overleg groep liturgie, catechese, communicatie, diaconie en pastoraat.

Belangrijks is wel dat alle vrijwilligers in de geloofsgemeenschappen aan het werk blijven. Zij garanderen de nabijheid , de eigen kleur en de  cultuur van de geloofsgemeenschap.  In tijden van omvorming en verandering kunnen we niemand missen.

pastor Tom Buitendijk