Herbouw St. Urbanuskerk in Bovenkerk afgesloten met uitgave van boek

Van links naar rechts: Leo Fijen, Ad Verkleij, Eugène Jongerden, Tjapko Poppens, Dolf Middelhoff, Cor Bouwstra, Clem Venne en Evelien Schrijver.

De herbouw van de St. Urbanuskerk in Bovenkerk, die op 15 september 2018 door een zware brand werd getroffen, is vrijdag met een bijeenkomst afgesloten. Bij deze gelegenheid werd onder leiding van dagvoorzitter Leo Fijen door bij de herbouw betrokken partijen – waaronder bouwers, restaurateurs, vrijwilligers, sponsoren en subsidiënten – gesproken over verleden, heden en toekomst van kerkelijk erfgoed. De bijeenkomst en daarmee de herbouw, werd afgesloten met de presentatie en uitreiking van een uniek boek over de wederopbouw.
Dit boek kunt u hier aanschaffen.

Met OV naar de Urbanuskerk Bovenkerk

Buslijnen vanaf Amstelveen Busstation met haltes in de nabijheid van de Urbanuskerk Bovenkerk:

 • 171: uitstappen Pastoor Brouwerslaan op 5 minuten loopafstand
 • 171: uitstappen Zwarte Pad op 3 minuten loopafstand
 • 199: uitstappen Salamander/Noorddammerweg op 10 minuten loopafstand
 • 347/357/359: uitstappen Bovenkerkerweg op 20 minuten loopafstand
Uitstaphaltes voor de Urbanuskerk Bovenkerk

Op zondagen rijden de meeste lijnen 1 keer per uur. Ga na in hoeverre deze lijnen aansluiten op de viering (10:30 uur). Zo kunt voor lijn 171 kiezen voor een aankomst op 9:35 of 10:35 uur op de halte.

Nieuwe contactgegevens parochiesecretariaat

H. Mariaparochie

Voor algemene zaken van onze parochie kunt u mailen naar onze nieuwe parochiesecretaris Paul Liesker:
secretariaat@heiligemariaparochie.nl

Postadres: Noorddammerlaan 124,
1187 AG Amstelveen

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar onder nummer 06-58 84 63 64 op de volgende tijden:

maandag12:30 – 16:30 uur
woensdag9:30 – 16:30 uur
donderdag9:30 – 12:00 uur

Wanneer u contact wil met een pastor in verband met doop, communie, vormsel, huwelijk of een overlijden, dan neemt u contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.

Nieuwe naam van onze parochie

Een paar maanden geleden hebben wij een enquête gehouden in onze parochie Amstelland om met elkaar een nieuwe naam voor onze parochie te kiezen.

De keuze bestond uit 3 namen;

 • De Heilige Maria Parochie
 • Licht van Christus Parochie
 • H. Jacobus Parochie.

In totaal zijn er 191 stemmen geteld en zowel de parochie H. Maria als Licht van Christus scoorde evenveel stemmen namelijk 80.

We hebben deze stemming ook aan onze bisschop bekend gemaakt en hem de vraag voorgelegd de knoop door te hakken welke naam onze parochie krijgt. Afgelopen maandag ontving ons parochiebestuur het bericht van mgr. Hendriks met daarin de nieuwe naam:

 Heilige Mariaparochie

Dus deze naam zal onze parochie vanaf Pasen gaan dragen.     

De komende maanden zult u er nog meer van gaan horen. Er zal nu gewerkt gaan worden aan een passend logo, postpapier en website om maar iets te noemen.

Eugène Jongerden

Hieronder het decreet van de bisschop.

Decreet-naamswijziging

Stem mee voor nieuwe parochienaam!

H MariaLicht van ChristusH. Jacobus
H. Maria / Licht van Christus / H. Jacobus

Omdat het bisdom het niet eens is met onze parochienaam, heeft een deel van het pastoresteam 3 namen geselecteerd, die mag getuigen voor ons geloof in Jezus Christus, Zijn blijde boodschap, in de Kerk en de Traditie.

Op het stemformulier kunt u kiezen uit:

 • Heilige Mariaparochie
 • Licht van Christus parochie
 • Heilige Jacobusparochie

U kunt uw stem uitbrengen

 1. via de strook op pagina 12 van de Spirit van september 2022, of
 2. de QR code op die pagina in Spirit te scannen, of;
 3. op deze link te klikken of op de knop hieronder, komt u ook in het stemformulier, of
 4. Deze QR-code hier rechts scannen

Stem vóór 1 november!

Vacature secretaris parochie

Deze vacature is inmiddels gesloten

vacature secretariaat

In deze functie werk je nauw samen met het bestuur en de pastores werkzaam in de parochie RK Amstelland. Het is een spilfunctie binnen de parochie. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit administratieve en coördinerende taken. Het is een afwisselende rol waarin je vooral zelfstandig werkt en veel samenwerkt met de vrijwilligers binnen de parochie. De aansturing komt vanuit het Pastorale team en de secretaris in het bestuur.

We kunnen je een tijdelijk dienstverband bieden van 1 jaar voor 16 uur in de week, met marktconforme arbeidsvoorwaarden.
Bijgaand een beschrijving van het takenpakket;

https://www.werkzoeken.nl/vacatures-in/amsterdam/9894092-secretaris-parochie-ca-16-uur/

https://nl.indeed.com/jobs?q=parochie&l=amsterdam&from=searchOnHP&vjk=ff2fe962de18fb03

Administratief

Secretariaat van algemene zaken van Parochie bestuur & Pastores team

 • Afhandeling post en de mailbox van het secretariaat (doorsturen naar Pastores en leden PB)
 • Correspondentie namens PB en pastoresteam (berichten aan bisdom en instanties)
 • Bereikbaarheid in geval van pastorale nood in weekend (mail en telefoon naar pastores)
 • Beheer van het digitaal archief van de parochie (officiële stukken: personeelszaken, contracten, etc.)
 • Secretariaat van algemene zaken van Parochiebestuur & Pastores team
Coördinator
 • Ondersteuning bij contacten en planning van uitvaarten (pastores en contacten locaties)
 • Contactpersoon voor vrijwilligers groepen (uitvoering schema taken en vieringen)
 • Planning en coördinatie van het zogenaamde coördinatoren overleg
 • Meewerken aan opbouw Parochie Amstelland (uitvoering Olievlek)
 • Ondersteuning bij het verzorgen van parochiële bijeenkomsten zoals jubilea etc.
Persoonlijke assistent Deken pastoor
 1. Incidentele correspondentie dekenaat Meerlanden
 2. Verzenden van uitnodigingen, kerst en paaswensen (2 a 3 keer per jaar)
Wat zoeken wij?

We zoeken een verbindend persoon, die goed weet samen te werken met onze vrijwilligers. De parochie kent veel vrijwilligers, die met hun eigen beweegreden werkzaam zijn in de parochie. In deze functie handel je met empathie maar ben je ook doortastend en daadkrachtig.

In deze functie zal er mogelijk gewerkt kunnen worden naar een groeimodel, en zal er gestart worden met een jaarlijks contract.

Soort dienstverband: Deeltijds
Parttime uren: 16 per week

Rooster: flexibel werkrooster

Presentatie parochiebestuur gebouwenvisie op de locaties

Bij de laatste bijeenkomst met de locatieraden op 17 juni j.l. is ons regelmatig de vraag gesteld, of we onze presentatie (eventueel in verkorte vorm) ook niet aan de andere leden van de locaties willen komen presenteren. Dit advies hebben wij ter harte genomen. De leden van het Parochiebestuur willen graag op alle locaties op bezoek komen, om deze presentatie te delen, vragen te beantwoorden, zorgen te bespreken, etc. We presenteren maximaal een halfuur, waarna er ruimte is om op locatie in gesprek te gaan.

Het parochiebestuur

Augustinus9 oktobervanaf 12 uur
HG/URB Bovenkerk16 oktobervanaf half 12
De Goede Herder23 oktobervanaf 12 uur
Titus Brandsma30 oktobervanaf half 12
URB-Ouderkerk6 novembervanaf 11 uur

Vervolgstappen Stip op de Horizon

toekomstvisie parochiebestuur

Van de bestuurstafel

In de Spirit van eind 2021 heeft het bestuur van RK Parochie Amstelland verslag gedaan van haar visie op de stappen voor de toekomst van onze parochie, met wat we zijn gaan noemen: de Stip op de Horizon. Deze visie is in november 2021 gedeeld met vertegenwoordigers van de locatieraden en krijgt na verder brainstormen steeds meer vorm. Wij informeren u graag over wat onze plannen zijn, hoe we deze toekomstvisie in de komende maanden meer vorm gaan geven in de praktijk, en hoe we uw hulp daarbij nodig hebben. Vooral omdat de toekomstvisie niet uitsluitend iets is ‘van de bestuurstafel’, we moeten met elkaar de stappen gaan zetten richting de stip. 

Wat ging er vooraf aan de Stip op de Horizon?

De parochie en de pastorale zorg hebben al langer te maken met enkele uitdagingen die de vitaliteit op termijn in het gedrang brengt. De parochie krimpt, de kosten stijgen en de inkomsten dalen. Het ziet er niet naar uit dat deze ontwikkeling op korte termijn zal keren. 

Lees verder “Vervolgstappen Stip op de Horizon”