Afscheid en Sluiting van de Heilige Geestkerk

Op 1e Pinksterdag, 15 mei 2016,  zal officieel de laatste viering in de  Heilige Geestkerk plaatsvinden. Wij beseffen dat veel parochianen hier verdrietig over zijn, want deze kerk is meer dan een gebouw van stenen. De Heilige Geestkerk is verbonden aan allerlei dierbare herinneringen, zowel vreugdevolle als verdrietige momenten. Belangrijk is dat je goed afscheid neemt, en je tegelijkertijd verzoent met het onvermijdelijke: sluiting van de kerk.

Wij willen iedereen de gelegenheid bieden om op eigen wijze afscheid te nemen van het kerkgebouw. Zodat u op eigen wijze nog eens door het kerkgebouw kan lopen, rond kan kijken bij de dierbare plekken en samen of alleen herinneringen op kan halen. Op zaterdag 7 mei a.s. zal de kerk geopend zijn van 14:00 tot 15:00 uur.

Op zondag 15 mei a.s. om 10:30 uur zal de afscheidsviering in de Heilige Geestkerk plaatsvinden. Pastor Adolfs zal in deze viering voorgaan en het koor Aurora zal zingen. Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om koffie te drinken.

Er is niet ‘toevallig’ gekozen voor de sluiting van de Heilige Geestkerk met Pinksteren plaatsvindt! De Geest gaat met ons mee naar de St. Urbanuskerk in Bovenkerk.

                                                                                  – Commissie Afscheid & Overgang –