Adventsprogramma, maaltijden en vespervieringen

O kom, o kom, Emmanuël

Op drie woensdagmiddagen 3, 10 en 17 december in de tijd van advent gaan wij op weg naar kerstmis. Met een afwisseling van beelden, teksten en liederen cirkelen wij om verhalen die gaan over de Komende, de Lichtende.  Wij kijken en luisteren naar iconen, DVD’s, teksten en CD’s.

Plaats: Titus Brandsmakerk: Westelijk Halfrond 1, Amstelveen
Tijd: 15.30 uur – 17:00 uur (evt. gevolgd door een maaltijd)
Begeleiding: Renger Prent

Wij horen advent- en kerstmuziek uit verschillende tijden en stijlen (orthodox, gregoriaans, Anglicaans, protestant) en in verschillende talen. Elke bijeenkomst horen wij enkele O-antifonen met bijpassende muziek.

Op de eerste bijeenkomst, 3 december, ligt het accent op teksten en muziek uit de eerste eeuwen van de kerk, overwegingen, liederen en gebeden van kerkvaders.

Op de tweede bijeenkomst, 10 december, ligt het accent op Maria. Iconen, afbeeldingen en gedichten van de aankondiging door de engel, de ontmoeting van Maria en Elizabeth, de geboorte, bezoek van de wijzen en de vlucht naar Egypte.

Op de derde bijeenkomst, 17 december, ligt het accent op het kind dat komt voor hen die geen stem hebben waar naar geluisterd wordt. Via de beamer zien wij Palestijnse vrouwen die kerstliederen zingen en we horen teksten voor advent uit heel de wereld.

Om 17.15 uur wordt een versper gehouden,
3 december: ds. Sieb Lanser
10 december: pater Tom Buitendijk OCarm.
17 december: drs. Renger Prent

Om 18.15 uur is er gelegenheid om deel te nemen aan een eenvoudige maaltijd,
u kunt zich daarvoor opgeven op de intekenlijst of bij Tonneke van der Mede.