Spring naar inhoud

Ziekenbezoekgroep

Als u ziek bent of aan huis gebonden en u wenst graag bezoek vanuit de parochie, wordt u vriendelijk verzocht dat even te laten weten.
(U kunt contact opnemen met tel. 6420843 en mogelijk de voicemail inspreken). Het is ook mogelijk thuis de ziekencommunie te ontvangen. Als u een pastor wenst te spreken, kunt u ook boven vermeld telefoonnummer bellen of rechtstreeks dat van pastor Kint (0613624227).