Spring naar inhoud

Werelddag van de Armen

Ingesteld door Paus Franciscus op de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar. In de RK Amstellandparochie op zondag 17 november. We vragen aandacht voor het werk van Caritas Amstelland. Armoede is een relatief begrip. Zelfs onze regering valt het op dat de afstand tussen arm en rijk toeneemt. Dankzij allerlei regelgeving vallen er toch mensen tussen wal en schip en wordt er beroep gedaan op Caritas Amstelland. Dat kost tijd en geld en werkers zijn er te weinig. Op afzienbare termijn vallen er vacatures. Op de folder van Caritas op het inforek staat, wat er zoal omgaat en gedaan wordt. Voor de financiële steun is er een collecte in juni.

Een extra bijdrage ? NL18 INGB 0009 0119 66 t.n.v. Caritas Amstelland.