Spring naar inhoud

‘Water verandert alles’, het thema van de Vastenactie 2019

Jongstleden donderdag kwamen de leden van de MOWA bijeen en konden van de penningmeester de verheugende eindscore van de Vastenactie 2019 vernemen: € 13.872 brachten de vijf locaties van RK Amstelland bijeen. Daar kan nog bij komen een bedrag, dat via de jaarlijkse mailing rechtstreeks vanuit onze regio naar de Vastenactie wordt gegireerd. Vertaald naar landelijk zal er zoveel zijn binnengekomen, dat er in de vijf projecten, in Congo, Sierra Leone, Niger, Nicaragua en Indonesië veel maatregelen kunnen worden genomen, waardoor gezuiverd water naar de bevolking toegebracht kan worden: een grote verlichting in de zorg van met name de vrouwen, en door verbetering van bevloeiing: een verbetering van de voeding en daarmee van de gezondheid.

Vanuit De Goede Herder kon € 7.841,12 worden overgemaakt. De MOWA dankt alle gevers hartelijke voor hun milde gaven.

namens de MOWA, Leo van der Vliet