Spring naar inhoud

‘Water verandert alles’ – Bisschoppelijke Vastenactie 2019

Bernadette Kahindo woont met haar gezin in Kalehe, Congo. Het water dat ze uit de rivier haalt is verontreinigd en veroorzaakt buikpijn en diarree. Een waterfilter veranderde alles: geen ziekte, niet het meeste geld aan medicijnen besteden. Water halen, soms bij putten ver weg; in de sub-Sahara bijvoorbeeld zijn de mensen ontzettend veel tijd kwijt aan het halen van water. Goede watervoorzieningen geven de mensen en hun ingeschakelde kinderen tijdruimte voor zaken als scholing: kennis verwerven o.a. voor het kweken van voedsel, op het gebied van hygiëne, kennis voor het runnen van bedrijfjes. Water de levensbron voor mens, dier en natuur.

De Bisschoppelijke vastenactie heeft vijf ‘water-projecten’ uitgekozen in Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. In onze Goede Herder zijn al een aantal collectemomenten geweest, die al een € 1200,- hebben opgebracht. Dan zullen er nog bankoverschrijvingen zijn geweest. Van dat bedrag hebben we nog geen tussenstand. Met Pasen zetten we de kroon op onze Vastenactie in de collectes op Paaszaterdag en Paaszondag en overschrijvingen. Missie OntwikkelingsWerk Amstelland

Uw gift per bank? Dan graag via de rekening van de MOWA:
NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. Vastenactie.


Bij voorbaat dank voor uw genereuze bijdragen aan de oplossing van zo’n fundamenteel probleem in diverse delen van de wereld.
Missie OntwikkelingsWerk Amstelland