Spring naar inhoud

‘Water verandert alles’ – Bisschoppelijke Vastenactie 2019

De stralende zon van vorige week, een regenachtige zondag, de waterton toch al weer vol, maar het grondwaterpeil is nog niet op z’n niveau, zorgen over palen rot van onze funderingen, de kans op dijkval al voorbij? Water verandert alles. Water het fundament van het bestaan. Schoon water fundament voor gezondheid van velen. Water dat je niet met een tocht van uren bij een put hoeft te halen geeft tijd voor goede zorg en genieten van onderwijs. Vandaar de keuze van de Bisschoppelijke Vastenactie voor waterprojecten in vijf landen: Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. U hebt erover kunnen lezen in ‘Spirit’. Driemaal zal de collecte in De Goede Herder geheel ten goede komen aan de Vastenactie-projecten: met Aswoensdag, zondag ‘Laetare’en met Pasen.

Uw gift per bank? Dan graag via de rekening van de MOWA:
NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. Vastenactie.

Hartelijk dank voor uw steun!
Missie OntwikkelingsWerk Amstelland