Spring naar inhoud

Vredesweek

Van 16 tot 23 september is de Vredesweek, die wordt afgesloten op 23 september met een oecumenische viering in de Pelgrimskerk om 10.30 uur, de woorddienst wordt verzorgd door De Goede Herder. Gecollecteerd wordt voor het Vredeswerk bankrekening NL03 TRIO 0390 5150 00 t.n.v. Vredesweekcollecte PAX Utrecht.