Spring naar inhoud

Vragenformulier over het gebruik van kerken in de parochie RK Amstelland

U kunt ze tot en met 13 januari in de bus bij de ingang van de kerk deponeren. Komen er na die datum formulieren binnen als gevolg van een te verwachten na-ijleffect, ze zullen toch worden meegenomen in de beoordeling. Bij voorbaat dank voor uw medewerking, namens het Parochiebestuur van RK Amstelland, de Locatieraad van De Goede Herder.