Spring naar inhoud

Voorbede voor het Vastenproject 2021

Goede God, wij bidden u voor de kinderen in Nepal en hun gezinnen.

We voelen ons verbonden met deze mensen die zoveel moeite moeten doen om het hoofd boven water te houden.

Met ons Vastenproject willen we hen helpen zelf meer in eigen onderhoud te kunnen voorzien en de kinderen gelegenheid te geven om naar school te gaan.

Moge onze steun hen het gevoel geven er niet alleen voor te staan.

Wees hen nabij in alle omstandigheden van hun leven en help hen hoopvol naar de toekomst te blijven kijken.