Spring naar inhoud

Vooraankondiging

Op zondag 3 juni a.s. zal pastor M. Schneeberger voorgaan. Hij zal hierin aandacht vragen voor zijn project op Lesbos. Pastor Schneeberger komt er al vele jaren en er is een kleine gemeenschap van gelovigen waar hij voorgaat, hij is nauw betrokken bij de parochie. Door de aanwas van heel veel vluchtelingen in het kamp, waar ze onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven, is de viering dan ook overvol. Na afloop van de mis is er gelegenheid voor gesprek, wat voedsel en drinken.
Pastor Schneeberger vraagt ons om financiële ondersteuning. Daarom is er een deurcollecte. Mocht U niet in de gelegenheid zijn om deze viering bij te wonen, dan kan ook Uw financiële bijdrage worden gestort via
NL57ABNA0549320040 t.n.v. De Goede Herder o.v.v. Lesbos
De volledige brief staat in het Pinksternummer van de Spirit, welke recent is verspreid.