Spring naar inhoud

Versoepelingen coronamaatregelen per 25 februari

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk kon­digt op woens­dag 16 februari ver­soe­pe­lingen van de corona­maat­re­ge­len aan, die ingaan op vrij­dag 25 februari. Vanaf die datum zijn in heel Neder­land de an­der­halve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bis­schop­pen hebben besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten gel­den voor de R.-K. Kerk.
Zie: de site van het bisdom