Spring naar inhoud

Vergaderen

We vergaderen ons wat af: Parochiebestuur, Coördinatoren, Olievlekgroep, Caritas, MOWA, Locatieraad, Bezoekersgroep, Parochieavond. Die laatste was alweer medio september: hoe is de staat van De Goede Herder. Financieel zijn we nagenoeg in evenwicht: de inkomsten uit collectes dalen licht, maar verhuur compenseert dat. De dakrenovatie in 2014 was een dipje, maar de lening aan het Bisdom (renovatie 2005) is afgelost. Op de to-do-lijst staat nog het schilderen van de buitenkant en roestvorming bij de toren. Tussendakse isolatie zou de stookkosten nog meer kunnen beteugelen. Dank voor het vele werk aan vrijwilligers als onze administrateur Clemence, Facilitair steunpunt Ger en alle anderen van stoelenzetters, koperpoetsers tot lectoren, al of niet met name op de laatste sheet vermeld.

Toch, we worden allemaal een jaartje ouder en daardoor niet soepeler en soms moet er een stoppen, zonder dat opvolging zich meteen aandient. De druk wordt dan iets hoger. We zijn een van de vijf locaties van de parochie RK Amstelland. Hans ten Rouwelaar schetste een beeld van de verwachtingen voor de toekomst. De krimp van het aantal gelovigen zet door. Hoelang kunnen we financieel de vijf locaties open houden, maar ook: het aantal pastoraal bevoegden neemt ook af. Hoe zien we de toekomst: één centrale grote kerk, waar ruimte is voor vieringen van parochieel niveau, van waaruit het pastoraal team opereert, met een uitstraling naar de locaties: het pastoraat van de nabijheid. De keuze van de centrale kerk heeft gevolgen voor de locaties. Die keuze is, zolang de Urbanus-Bovenkerk nog niet uit de as herrezen is, voorlopig gevallen op de Augustinus en over een jaar of drie zal naar een nieuwe keuze worden toegewerkt.

Intussen worden de breinen gekraakt over hoe de locaties naar elkaar toe kunnen groeien en als een olievlek het verzorgingsgebied kunnen overdekken. Op 9 november hebben we onze vrijwilligers gefêteerd: 39 konden aanwezig zijn en genieten van een aangename lunch, opgeluisterd met tempo doeloe- en pittiger klanken van een zesmans band uit de gelederen van onze huurder de Gereja Minahasa. Met dank aan de mannen achter de schermen Ger, Henk en Ypke. Op 4 januari zal de RK-Amstelland de nieuwjaarsbijeenkomst houden in de Titus Brandsma en op 12 januari De Goede Herder in eigen kring, waar de traditie wil, dat er het woord wordt gevoerd over heden en toekomst van onze gemeenschappen.