Spring naar inhoud

Vastenaktie project SETIK, Onderwijs- en Ontwikkelingsprogramma Sri Lanka

De Collectes in het weekend van 21/22 maart en van Pasen zullen in het geheel ten goede komen aan het project van de landelijke Bisschoppelijke Vastenaktie.
We hopen op een mooi resultaat in onze De Goede Herder.
Het is zo'n gewone activiteit: een kopje thee zetten en gedachteloos een zakje in het hete water laten zakken.
Kijk even naar 'made in . . . .' en zie achter dat zakje de mensen, die op de plantage werken en leven in omstandigheden die verbetering
behoeven.
Geeft u uw bijdrage bij voorkeur via de bank:
NL72 RABO 0382 3326 01 ten name van MOWA Amsterdam, onder vermelding van Vastenaktie 2015.

Missie OntwikkelingsWerken Amstelland
Leo van der Vliet

Vastenactie 2015