Spring naar inhoud

Vastenaktie: eerste weekend collecte op 22 maart

Op de dag dat het volgendVastenactiee bulletin uitkomt wordt de eerste weekendcollecte gehouden die geheel ten goede komt aan het door de RK parochie Amstelland ondersteunde centrale project verbeteren van de leefomstandig- heden en het perspectief door bevordering en facilitering van onderwijs in het zuiden van Sri Lanka.
Voor de bezoekers van onze vieringen daarom nu al deze vooraankondiging. Natuurlijk zijn er andere methoden om de daad bij het woord te voegen:
De bekende rode kist voor de Vastenaktie heeft al tweemaal uitnodigend op de tafel in de garderobe gestaan, opgesierd met foto’s die een impressie geven van de problematiek en de weg naar een beter perspectief. Hogerop, boven de rekken met de jashaken is ook een en ander te bekijken: we hangen de vlag uit voor Sri Lanka. Zal onze doelgroep dat ook kunnen doen na onze Vastenaktie?
Voor hen die liever met een bankoverschrijving hun solidariteit bewijzen: overmaken op bankrekening nummer NL72RABO 0382 3326 01 ten name van MOWA Amsterdam, onder vermelding van Vastenaktie 2015.

Missie Ontwikkelingwerken Amstelland,
Leo van der Vliet