Spring naar inhoud

Vastenactie voor kinderen met een handicap Hayat-e-Nau in Sindh, Pakistan

In een vorig bulletin heeft u al kunnen lezen, dat de MOWA, die de Vastenactie in onze parochie organiseert gekozen heeft voor het project, in onze kerk bekend van de Kerstcollecte, voor verbetering van de positie van kinderen met beperkingen in Pakistan. In de provincie Sindh is de stichting Hayat-e-Nau actief, die hulpmiddelen verzorgt, de kinderen traint zichzelf te helpen en basisonderwijs geeft zodat deze kinderen, die anders in het verborgene zouden leven, een kans krijgen een waardige plaats in de samenleving in te nemen.

Hayat-e-Nau wil ook de kennis om om te gaan met handicaps verbreiden door het geven van voorlichtingscursussen. Drie maal zullen in collectes in het geheel naar dit project gaan: op Aswoensdag, de derde zondag van de Vasten 15 maart en het Paasweekend. Wilt u liever geven per bank: rekening NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v MOWA Amsterdam, ovv Vastenactie 2020.

Bij voorbaat dank voor uw ondersteuning van dit belangrijke project.