Spring naar inhoud

Twee emmertjes water halen.

Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen. Je zult het maar moeten doen: iedere dag weer, en dan niet op het dorpsplein om de hoek, maar een paar kilometer lopen naar een rivier, waar het water er naar onze normen ‘niet uit ziet’.

‘Water verandert alles’, was het motto van de Bisschoppelijke Vastenactie dit jaar en met de opbrengst zal er in de vijf project-gebieden het nodige gedaan kunnen worden, waardoor het waterhaal tijd kan veranderen in tijd om kennis op te doen voor verbeterde levensomstandigheden.

Twaalf emmertjes sierden het bericht in het vorige bulletin. Zij symboliseerden de € 1200, die de Vastenactie-collectes tot dan toe hadden opgebracht. Het Paasweekend heeft de collecte opbrengst gebracht op € 2252,70. Dus zouden 22 emmertjes dit bericht kunnen opsieren. Daar moet nog bijgeteld worden, wat op de MOWA rekening is gestort. Dat laat zich moeilijk naar locaties uitsplitsen.

Het belangrijkste is het totaal. Wil iemand nog bijdragen? Tot en met 6 mei overgeschreven kan nog meegenomen worden: NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. Vastenactie.

Namens de mensen, wier levensomstandigheden we hebben kunnen verbeteren,
HARTELIJK DANK VOOR UW GIFT.
MissieOntwikkelingWerkAmstelland