Spring naar inhoud

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Jes. 53, 10-11; Hebr. 4, 14-16; Mc. 10, 35-45
Herenkoor

Collecte voor de kerk van Ethiopië (steun aan koffieboeren en opvang van de 900.000 andere Afrikaanse vluchtelingen in het land Ethiopië)

Verkoop Amnestybrief

Woord en Communie, pastor E. Brussee
Lezingen: Gen. 2, 18-24; Hebr. 2, 9-11; Mc. 10, 2-16 (2-12)
Gemengd Koor

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Spreuk. 9, 1-6; Ef. 5, 15-20; Joh. 6, 51-58
Samenzang

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Ex. 16, 2-4.12-15; Ef. 4, 17.20-24; Joh. 6, 24-35
Samenzang

Palmpasen, Optocht van de kinderen met Palmpasen stokken, palmwijding en uitdeling palmtakjes, Woord- en Communieviering, pastor Ph. Kint
Lezingen: Mc. 11, 1-10; Jes. 50, 4-7; Filip. 2, 6-11; Mc. 14, 1-15,47 of 15, 1-39
Gemengd Koor

Voor de viering van Palmpasen worden kinderen uitgenodigd om met een feestelijk versierde Palmpasen stok naar de kerk te komen. Op deze wijze vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. De kinderen mogen ook de palmtakken uitdelen. Hoe een Palmpasen stok te maken: zie internet. Er bestaat voorts de mogelijkheid dat de kinderen na de optocht worden opgevangen in de Pastoreskamer en daar kunnen tekenen, een boekje lezen etc..

Woord- en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Jak. 1, 12-18; Mc. 8, 14-21

Aansluitend is er in de Pastoreskamer het geloofsgesprek bij koffie en thee. Dit keer als onderwerp: ‘De zin van vasten; wat doen we ermee in onze tijd’.