Spring naar inhoud

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: 1 Tim. 3, 1-13; Lc. 7, 11-17
Na afloop geloofsgesprek

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Sir. 3,17-18+20+28-29;Heb.12,1-8-19+22-24a;Lc.14,1+7-14
Gemengd Koor

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Jer. 38, 4-6.8-10; Heb. 12, 1-4; Luc. 12, 49-53
Samenzang

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Pr. 1, 2 + 2, 21-23; Kol. 3, 1-5.9-11; Luc. 12, 13-21
Samenzang

Woord en Communie, pastor E. Brussee
Lezingen: Gen. 18, 1-10a; Kol. 1, 24-28; Luc. 10, 38-42
Samenzang

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: 1 Kon. 19, 16b.19-21; Gal. 5, 1.13-18; Luc. 9, 51-62
Gemengd Koor

extra deurcollecte voor het noodfonds van Caritas Amstelland

Woord- en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Hand. 5, 27b-32.40b-41; Apok. 5, 11-14; Joh. 21, 1-19
Gemengd Koor

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Hand. 2, 36-41; Joh. 20, 11-18
Na afloop is er het geloofsgesprek met als thema: het Wees gegroet in: Bidden voor iedereen, p. 34-35.