Spring naar inhoud

Oec. Viering in de Pelgrimskerk (De Goede Herder is dicht)
Voorgangers: pastor M. Schneeberger en dominee H. de Vries
Lezingen: Am. 6, 1a + 4-7; 1 Tim. 6, 11-16; Lc. 16, 19-31

Oecumenische viering, pastor A. Koot en ds. H. de Vries
Lezingen: Hand. 2, 1-11; Rom. 8, 8-17; Joh. 14, 15-16.23b-26

Gemengd Koor

9 juni (Pinksteren) collecte in het kader van de week van de Nederlandse missionarissen

Oecumenische viering in de Pelgrimskerk
Voorgangers: Dominee H. de Vries en pastor Ph. Kint
Lezingen: Neh. 8, 2-4a.5-6.8-10; 1 Kor. 12, 12-30; Lc. 1,1-4 en 4, 14-21
De Goede Herder is gesloten.

Oecumenische viering, dominee H. de Vries en pastor Ph. Kint
Lezingen: Jer. 33, 14-16; 1 Tess. 3, 12 – 4, 2; Luc. 21, 25-28.34-36
Gregoriaanse Schola
Collecte voor India, de kinderen van Tulip Garden. klik hier voor meer informatie.

Oec. Viering in de Pelgrimskerk, De Goede Herder is dicht
Voorgangers: pastor Ph. Kint en dominee H. de Vries
Lezingen: Wijsh. 2, 12.17-20; Jak. 3, 16 - 4, 3; Mc. 9,30-37

Oecumenische viering, pastor A. Koot en ds. H. de Vries
Lezingen: Deut. 18, 15-20; 1 Kor. 7, 32-35; Mc. 1, 21-28
Gemengd Koor

Fruitinzameling Stoelenproject

Tulip Garden
Zoals gebruikelijk is de collecte dan bestemd voor een goed doel. Ik ben erg blij aan te mogen kondigen dat deze collecte bestemd is voor het weeshuis Tulip Garden in India. Met behulp van deze collecte willen we alle kinderen een nieuw laken geven, zodat ze lekker kunnen slapen. Ook gaan we sparen voor nieuwe schoolschriften voor de kinderen. Met de schoolexamens voor de deur hebben de kinderen allemaal een nieuw schrift nodig om hun examens in te maken.
Ik wil u, ook namens Stichting Derde Wereldhulp, alvast heel hartelijk danken voor uw bijdrage.

Groetjes, Patricia