Spring naar inhoud

Wij buigen ons over Hand. 5, 12-16; Apok1, 9-11a.12-13.17-19; Joh. 20, 19-31.

Iedereen is van harte welkom.

Leenbijbels zijn voorhanden.

In onze bijbelbijeenkomst bespreken we:

Ex. 3,1-8a.13-15; 1 Kor. 10, 1- 6.10-12; Lc. 13, 1-9.

U bent allen van harte welkom bij koffie en thee in de Pastoreskamer. Leenbijbels zijn voorhanden. We hopen weer op een goede bijbelmiddag.

In onze bijbelbijeenkomst bespreken we: 1 Sam. 26, 2.7-9.12-13.22-23; 1 Kor.15, 45-49; Lc. 6, 27-38. U bent allen van harte uitgenodigd bij koffie en thee in de Pastoreskamer.

Leenbijbels zijn voorhanden. We hopen weer op een inspirerende bijbelmiddag.

In onze eerste bijbelbijeenkomst van het Nieuwe Jaar bespreken we: Jes. 40, 1-5.9-11; Tit. 2, 11-14 + 3, 4-7; Lc. 3, 15-16.21-22.

U bent allen van harte uitgenodigd bij koffie en thee in de Pastoreskamer. Leenbijbels zijn voorhanden. Het is goed om te ervaren, dat in het gesprek ieders opvatting bijdraagt tot een meer verstaan van de bijbelteksten.

We hopen weer op goede bijbelmiddagen in 2019.

In onze bijbelbijeenkomst bespreken we: Sef. 3, 14-18a; Fil. 4, 4-7; Lc. 3, 10-18. U bent allen van harte uitgenodigd bij koffie en thee in de Pastoreskamer.

Leenbijbels zijn voorhanden. We hopen weer op een goede bijbelmiddag.

Helaas is het pastor Kint niet mogelijk om op donderdag 22 november de gebruikelijke bijbelbijeenkomst te houden. Excuses hiervoor. De bijeenkomst van ‘Het Woord Spreekt’ is verplaatst naar vrijdagmiddag 23 november 16.00-17.30 uur in de Pastoreskamer.

Iedereen is op deze vrijdag van harte welkom.

Wij lezen Jes. 53, 10-11; Hebr. 4, 14-16; Mc. 10, 35-45. Mocht u ook eens mee willen doen, dan bent u van harte welkom. Leenbijbels zijn voorhanden. Wij hopen weer op een goed onderling gesprek en dus een goede middag.

Wij komen weer bijeen om ons de teksten van de Bijbel meer eigen te maken. Wij bestuderen: Jes. 50, 5-9a; Jak. 2, 14-18; Mc. 8, 27-35.

Wij hopen weer op een goede middag, op een goed onderling gesprek. Leenbijbels zijn voorhanden. Eenieder is van harte welkom. Zeker ook aan het begin van ons nieuwe werkjaar. Wat is het verhaal achter ons geloof?

Hayat-e-Nau Javed Sadiq, coordinator van Hayat-e-Nau (Centrum voor jong-gehandicapten te Hyderabad – Pakistan) is ons zeer dankbaar en erkentelijk voor de collectes van DGH in alweer een reeks van jaren. Als er geen problemen zijn met het verkrijgen van een visum en de toelating in Nederland wil hij dat graag ook persoonlijk nog eens kenbaar maken. U hoort hierover vermoedelijk meer in het volgend parochiebulletin.

Wij komen weer bijeen om ons de teksten van de Bijbel meer eigen te maken. Wij bestuderen: 1 Kon. 19, 4-8; Ef. 4, 30 – 5, 2; Joh. 6, 41-51.
Wij hopen weer op een goede middag, op een goed onderling gesprek. Leenbijbels zijn voorhanden. Eenieder is van harte welkom. Zeker ook in de vakantietijd een gelegenheid om u te verdiepen in het verhaal achter ons geloof.

Wij komen weer bijeen om ons de teksten van de Bijbel meer eigen te maken. Wij bestuderen: Amos 7, 12-15; Ef. 1, 3-14; Mc. 6, 7-13. Wij hopen weer op een goede middag, op een goed onderling gesprek. Leenbijbels zijn voorhanden. Eenieder is van harte welkom.

Zeker ook in de vakantietijd een gelegenheid om u te verdiepen in het verhaal achter ons geloof.