Spring naar inhoud

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Ex. 33, 7-11a + 34, 5b-9.28; Mt 13, 36-43

Na afloop van de viering houden we een geloofsgesprek. We doen dit aan de hand van het artikel ‘Tijd maken voor gebed’, blz. 38-39, in: ‘Bidden voor iedereen’

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Gen. 13, 2.5-18; Mt. 7, 6.12-14

Na afloop van de viering wordt u uitgenodigd om samen het stukje ‘Altijddurende aanbidding’ te bespreken, in: Bidden voor iedereen, p. 36-37.

Bij koffie en thee in de Pastoreskamer.

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Hand. 2, 36-41; Joh. 20, 11-18
Na afloop is er het geloofsgesprek met als thema: het Wees gegroet in: Bidden voor iedereen, p. 34-35.

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Gen. 6, 5-8 + 7, 1-5.10; Mc. 8, 14-21

Na afloop drinken we koffie en thee in de Pastoreskamer en houden we een geloofsgesprek met als thema: de Lectio Divina in: Bidden voor iedereen, p. 30-31 (het boekje van Adveniat).

We proberen voorafgaande aan de bijeenkomst dagelijks Mc. 8, 14-21 te lezen en te overwegen (daglezing).

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Heb. 2, 5-12; Mc. 1, 21-28

Na afloop drinken we koffie en thee in de Pastoreskamer en houden we een geloofsgesprek met als thema: het Getijdengebed en Lectio Divina in: Bidden voor iedereen, p. 28-31 (het boekje van Adveniat).

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Jes. 40, 1-11; Mt. 18, 12-14

Na afloop drinken we koffie en thee in de Pastoreskamer en houden we een geloofsgesprek met als thema: Het Onze Vader, het Getijdengebed en Lectio Divina in: Bidden voor iedereen, p. 26-31 (het boekje van Adveniat).

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Tit. 2, 1-8 + 11-14; Lc. 17, 7-10
Na afloop drinken we koffie en thee in de Pastoreskamer en houden we een geloofsgesprek met als thema: Tijd maken voor gebed, Bidden voor iedereen, p. 38-41 (uit het boekje van Adveniat)

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Gal. 1, 13-24; Lc. 10, 38-42
Na afloop geloofsgesprek met als thema: vrede en gerechtigheid

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Jer. 1-2.12-15.18-22; Mt. 14, 22-36

Na afloop drinken wij koffie en thee in de Pastoreskamer en houden we een geloofsgesprek met als thema de preek van pastor Schneeberger op Sacramentsdag.