Spring naar inhoud

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Jes. 40, 1-11; Mt. 18, 12-14

Na afloop drinken we koffie en thee in de Pastoreskamer en houden we een geloofsgesprek waarbij de hoofdstukken ‘Even zoeken’ en ‘Bijzondere Plaats’ besproken worden uit: E. Borgman, Dit is het hart, p. 6-13 (Adveniat).

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: 2 Mak. 6, 18-31; Lc. 19, 1-10
Na afloop van de viering geloofsgesprek in de Pastoreskamer

We doen dit aan de hand van het artikel ‘Bidden is je handen openen voor God’, blz. 46, in: ‘Bidden voor iedereen’.

U bent van harte welkom.

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Rom. 5, 12+15b+17-19+20b-21; Lc. 12, 35-38

Na afloop van de viering houden we een geloofsgesprek. We doen dit aan de hand van het artikel ‘Vergeet de wereld’, blz. 44-45, in: ‘Bidden voor iedereen’.

U bent van harte welkom.

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Ex. 33, 7-11a + 34, 5b-9.28; Mt 13, 36-43

Na afloop van de viering houden we een geloofsgesprek. We doen dit aan de hand van het artikel ‘Tijd maken voor gebed’, blz. 38-39, in: ‘Bidden voor iedereen’

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Gen. 13, 2.5-18; Mt. 7, 6.12-14

Na afloop van de viering wordt u uitgenodigd om samen het stukje ‘Altijddurende aanbidding’ te bespreken, in: Bidden voor iedereen, p. 36-37.

Bij koffie en thee in de Pastoreskamer.

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Hand. 2, 36-41; Joh. 20, 11-18
Na afloop is er het geloofsgesprek met als thema: het Wees gegroet in: Bidden voor iedereen, p. 34-35.

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Gen. 6, 5-8 + 7, 1-5.10; Mc. 8, 14-21

Na afloop drinken we koffie en thee in de Pastoreskamer en houden we een geloofsgesprek met als thema: de Lectio Divina in: Bidden voor iedereen, p. 30-31 (het boekje van Adveniat).

We proberen voorafgaande aan de bijeenkomst dagelijks Mc. 8, 14-21 te lezen en te overwegen (daglezing).

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Heb. 2, 5-12; Mc. 1, 21-28

Na afloop drinken we koffie en thee in de Pastoreskamer en houden we een geloofsgesprek met als thema: het Getijdengebed en Lectio Divina in: Bidden voor iedereen, p. 28-31 (het boekje van Adveniat).