Spring naar inhoud

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Hand. 2, 36-41; Joh. 20, 11-18
Na afloop is er het geloofsgesprek met als thema: het Wees gegroet in: Bidden voor iedereen, p. 34-35.

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Gen. 6, 5-8 + 7, 1-5.10; Mc. 8, 14-21

Na afloop drinken we koffie en thee in de Pastoreskamer en houden we een geloofsgesprek met als thema: de Lectio Divina in: Bidden voor iedereen, p. 30-31 (het boekje van Adveniat).

We proberen voorafgaande aan de bijeenkomst dagelijks Mc. 8, 14-21 te lezen en te overwegen (daglezing).

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Heb. 2, 5-12; Mc. 1, 21-28

Na afloop drinken we koffie en thee in de Pastoreskamer en houden we een geloofsgesprek met als thema: het Getijdengebed en Lectio Divina in: Bidden voor iedereen, p. 28-31 (het boekje van Adveniat).

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Jes. 40, 1-11; Mt. 18, 12-14

Na afloop drinken we koffie en thee in de Pastoreskamer en houden we een geloofsgesprek met als thema: Het Onze Vader, het Getijdengebed en Lectio Divina in: Bidden voor iedereen, p. 26-31 (het boekje van Adveniat).

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Tit. 2, 1-8 + 11-14; Lc. 17, 7-10
Na afloop drinken we koffie en thee in de Pastoreskamer en houden we een geloofsgesprek met als thema: Tijd maken voor gebed, Bidden voor iedereen, p. 38-41 (uit het boekje van Adveniat)

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Gal. 1, 13-24; Lc. 10, 38-42
Na afloop geloofsgesprek met als thema: vrede en gerechtigheid

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Jer. 1-2.12-15.18-22; Mt. 14, 22-36

Na afloop drinken wij koffie en thee in de Pastoreskamer en houden we een geloofsgesprek met als thema de preek van pastor Schneeberger op Sacramentsdag.

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Hos. 8, 4-7.11-13; Mt. 9, 32-38
Na afloop drinken wij koffie en thee in de Pastoreskamer en houden we een
geloofsgesprek.

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: 1 Kon. 17, 7-16; Mt. 5, 13-16

Na afloop drinken wij koffie en thee in de Pastoreskamer en houden we een geloofsgesprek. Hiervoor is tot nu toe nog geen onderwerp vastgelegd.