Spring naar inhoud

Eucharistie, pastor A. Koot
Lezingen: Hand. 5, 12-16; Apok. 1, 9-11a.12-13.17-19; Joh. 20, 19-31
Samenzang

Eucharistie, pastor E. Jongerden
Lezingen: Ex. 3,1-8a.13-15; 1 Kor. 10, 1-6.10-12; Lc. 13, 1-9
Herenkoor

Eucharistie, pastor M. Schneeberger
Lezingen: Gen. 15, 5-12.17-18; Fil. 3, 17 - 4, 1; Lc. 9, 28b-36
Gregoriaanse Schola

Eucharistie, pastor M. Schneeberger
Lezingen: Sir. 27, 4-7; 1 Kor. 15, 54-58; Lc. 6, 39-45
Gemengd Koor

Eucharistie, pastor A. Koot
Lezingen: Jes. 6, 1-2a.3-8; 1 Kor. 15, 1-11; Lc. 5, 1-11
Samenzang

Eucharistie, pastor M. Schneeberger
Lezingen: Jer. 1, 4-5.17-19; 1 Kor. 12, 31 – 13, 13; Lc. 4, 21-30
Herenkoor

Eucharistie, pastor M. Schneeberger
Lezingen: Jes. 40, 1-5.9-11; Tit. 2, 11-14 + 3, 4-7; Lc. 3, 15-16.21-22
Gemengd Koor