Spring naar inhoud

Eucharistie, Pastoor A. Koot en E. van der Zande (verkondiging)
Lezingen: Mal. 3, 19-20a; 2 Tess. 3, 7-12. Lc. 21, 5-19
Gemengd Koor
Verkoop Amnesty-brief

Eucharistie, pastor A. Koot
Lezingen: Wijsh. 11, 23 – 12, 2; 2 Tess. 1, 11 – 2, 2; Lc. 19, 1-10
Gemengd Koor

Eucharistie, Pastoresteam Amstelland
Lezingen: Apok. 7, 2-4.9-14; 1 Joh. 3, 1-3; Mt. 5, 1-12a
Samenzang met ondersteuning van koorleden

Eucharistie, pastor A. Koot
Lezingen: Sir. 35, 12-14.16-18; 2 Tim. 4, 6-8.16-18; Lc. 18, 9-14
Gregoriaanse Schola

Collecte is voor Missio

Eucharistie, pastor M. Schneeberger
Lezingen: 2 Kon. 5, 14-17; 2 Tim. 2, 8-13; Lc. 17, 11-19
Samenzang

Eucharistie, pastor A. Koot
Lezingen:Ex. 32, 7-11+13-14; 1 Tim. 1, 12-17; Lc. 15, 1-32
Herenkoor
Verkoop Amnestybrief

Eucharistie, pastor A. Koot
Lezingen: Ex. 32, 7-11 + 13-14; 1 Tim. 1, 12-17; Lc. 15, 1-32
Herenkoor
Verkoop Amnestybrief

Eucharistie, pastor A. Koot
Lezingen: Wijsh. 9, 13-18b; Filemon 9b-10+12-17; Lc 14,25-33
Samenzang