Spring naar inhoud

Eucharistie, pastor E. Jongerden
Lezingen: Ex. 3,1-8a.13-15; 1 Kor. 10, 1-6.10-12; Lc. 13, 1-9
Herenkoor

Eucharistie, pastor M. Schneeberger
Lezingen: Gen. 15, 5-12.17-18; Fil. 3, 17 - 4, 1; Lc. 9, 28b-36
Gregoriaanse Schola

Eucharistie, pastor M. Schneeberger
Lezingen: Sir. 27, 4-7; 1 Kor. 15, 54-58; Lc. 6, 39-45
Gemengd Koor

Eucharistie, pastor A. Koot
Lezingen: Jes. 6, 1-2a.3-8; 1 Kor. 15, 1-11; Lc. 5, 1-11
Samenzang

Eucharistie, pastor M. Schneeberger
Lezingen: Jer. 1, 4-5.17-19; 1 Kor. 12, 31 – 13, 13; Lc. 4, 21-30
Herenkoor

Eucharistie, pastor M. Schneeberger
Lezingen: Jes. 40, 1-5.9-11; Tit. 2, 11-14 + 3, 4-7; Lc. 3, 15-16.21-22
Gemengd Koor

Eucharistie, pastor A. Koot
Lezingen: Jes. 60, 1-6; Ef. 3, 2-3a.5-6; Mt. 2, 1-12
Gemengd Koor

Het is fijn en goed om elkaar als parochianen van De Goede Herder of als speciale genodigden een Zalig en Gezegend Nieuwjaar te wensen. Weet u allen van harte uitgenodigd of u vanaf het vroegste begin, al meer dan 56 jaar, parochiaan bent of mogelijk pas enkele maanden. Elkaar te spreken, te leren kennen en van gedachten te wisselen kan leiden tot nieuwe vergezichten. De Nieuwjaarsreceptie heeft plaats op zondag 6 januari 2019 in aansluiting op de viering.

Om 13.30 uur kunnen we hetzelfde doen met de parochianen, bestuur, vrijwilligers, pastores van onze parochie, en dat in de ontmoetingsruimte van de Titus Brandsmakerk aan het Westelijk Halfrond in Amstelveen.

Het Locatiebestuur