Spring naar inhoud

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Jes. 40, 1-11; Mt. 18, 12-14

Na afloop drinken we koffie en thee in de Pastoreskamer en houden we een geloofsgesprek waarbij de hoofdstukken ‘Even zoeken’ en ‘Bijzondere Plaats’ besproken worden uit: E. Borgman, Dit is het hart, p. 6-13 (Adveniat).

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: 2 Mak. 6, 18-31; Lc. 19, 1-10
Na afloop van de viering geloofsgesprek in de Pastoreskamer

We doen dit aan de hand van het artikel ‘Bidden is je handen openen voor God’, blz. 46, in: ‘Bidden voor iedereen’.

U bent van harte welkom.

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Rom. 5, 12+15b+17-19+20b-21; Lc. 12, 35-38

Na afloop van de viering houden we een geloofsgesprek. We doen dit aan de hand van het artikel ‘Vergeet de wereld’, blz. 44-45, in: ‘Bidden voor iedereen’.

U bent van harte welkom.

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: 1 Tim. 3, 1-13; Lc. 7, 11-17
Na afloop geloofsgesprek

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Na afloop van de viering houden we een geloofsgesprek. We doen dit aan de hand van het artikel ‘Als het gaat bidden in jezelf ben je niet alleen’, blz. 40-41, in: ‘Bidden voor iedereen’.

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Ex. 33, 7-11a + 34, 5b-9.28; Mt 13, 36-43

Na afloop van de viering houden we een geloofsgesprek. We doen dit aan de hand van het artikel ‘Tijd maken voor gebed’, blz. 38-39, in: ‘Bidden voor iedereen’

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Gen. 13, 2.5-18; Mt. 7, 6.12-14

Na afloop van de viering wordt u uitgenodigd om samen het stukje ‘Altijddurende aanbidding’ te bespreken, in: Bidden voor iedereen, p. 36-37.

Bij koffie en thee in de Pastoreskamer.

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Hand. 2, 36-41; Joh. 20, 11-18
Na afloop is er het geloofsgesprek met als thema: het Wees gegroet in: Bidden voor iedereen, p. 34-35.

Woord en Communie, pastor Ph. Kint
Lezingen: Gen. 6, 5-8 + 7, 1-5.10; Mc. 8, 14-21

Na afloop drinken we koffie en thee in de Pastoreskamer en houden we een geloofsgesprek met als thema: de Lectio Divina in: Bidden voor iedereen, p. 30-31 (het boekje van Adveniat).

We proberen voorafgaande aan de bijeenkomst dagelijks Mc. 8, 14-21 te lezen en te overwegen (daglezing).