Spring naar inhoud

Sluit je ogen en voel je omhuld met de harmonieuze klanken van Gregoriaanse antifonen.

Een sfeer ontstaat, een vruchtbare bodem voor meditatie, voor meditatie in de gedachtenisviering rond het H. Kruis op de avond van Goede Vrijdag. Dank en respect voor de zangers van onze Schola Gregoriana.

Natuurlijk ook dank en respect voor de inzet van alle zangers van de Goede Herder. Zij zorgden geïnspireerd door Ronald en ondersteund door Sigrid voor een goede sfeer in alle vieringen in de Goede Week. Dat de herinnering aan deze mooie vieringen een inspiratie mogen zijn om uit te zien naar volgend jaar, maar ook in de tussentijd je mee te laten nemen door hun inzet!