Spring naar inhoud

Pastorale ondersteuning aan de vluchtelingen op Lesbos, Griekenland

Beste medeparochianen van De Goede Herder,
Ik wil graag een verzoek aan jullie voorleggen voor pastorale ondersteuning aan de vluchtelingen op Lesbos, Griekenland.

Sinds vele jaren kom ik op het eiland Lesbos om vrienden te bezoeken en uit te rusten. Twee jaar werd ik gevraagd om de mis te doen voor de vluchtelingen die verblijven in de kampen rondom de hoofdstad Mitilini. Ik heb toen ervaren hoe belangrijk die vieringen waren voor de groepen vluchtelingen, en ik ben vervolgens gedurende 2 zomers voorgegaan. Inmiddels voel ik mij nauw verbonden met de parochie en de vluchtelingen in Mitilini, en ik wil mij aankomende zomer opnieuw voor hen inzetten.

In de vluchtelingenkampen Moria en Kara Tepe verblijven voornamelijk Syriërs, Afghanen, Irakezen en Afrikanen. Er is beschikbaarheid voor 3.000 vluchtelingen, maar er wonen soms meer dan 8.000 mensen in de meest erbarmelijke omstandigheden. Zij wachten op asiel voor de Europese Unie, een procedure die lang duurt en erg onzeker is. Er is in de kampen gebrek aan basisvoorzieningen en de situatie wordt steeds nijpender.

De lokale bevolking van Lesbos is voor het overgrote merendeel Grieks-Orthodox. In Mitilini is ook een katholieke kerk, Maria ten hemelopneming. Deze is in 1843 opgericht door de Franciscanen en valt na hun vertrek in 1979 onder het bisdom Chios. Het is een kleine arme parochie waar voorheen 10 parochianen per week kwamen.

Onder de vluchtelingen zijn veel rooms katholieken. Zij bezoeken wekelijks de vieringen in Mitilini wat betekent dat het kleine kerkje nu altijd vol zit met zo’n 100 vluchtelingen. De vieringen zijn nu in het Engels in plaats van het Grieks en waar mogelijk wordt pastorale ondersteuning geboden. Morele en sociale ondersteuning die voor hen veel betekent.

De bijdragen van de lokale gelovigen zijn onvoldoende om de vieringen voort te kunnen zetten en om gastvrijheid te bieden aan de vluchtelingen. Het gaat dan om een kleine snack, wat te drinken, vervoer en zo nu en dan een gezamenlijk uitstapje.

In juni ga ik opnieuw naar Lesbos om de parochie te ondersteunen. Ik zou het mooi vinden om ook financieel de gastvrijheid van de vluchtelingen te kunnen ondersteunen. Mijn verzoek aan jullie is of je een bijdrage daaraan zou kunnen leveren.

De minimale onkosten per viering zijn zo’n 210,- euro, dat is op jaarbasis 10.920 euro.

Je bijdrage kun je leveren op zondag 2 juni a.s. tijdens de deurcollecte na de Eucharistieviering, of via bankrekening NL 57 ABNA 0549 3200 40 van DGH onder vermelding van Lesbos.

Bij voorbaat dank, met hartelijke groeten, Martin Schneeberger.