Spring naar inhoud

In onze Goede Herder hebben wij vanouds de groep van contactpersonen, die op heel wat terreinen actief is, maar vandaag de dag om allerlei redenen toch ook wat minder slagkracht heeft dan zij in het verleden had. Daarnaast is er de Felicitatiecommissie, die op een bijzondere wijze onze jarige oudere parochianen bezoekt en zo de onderlinge band met de parochie verstevigt.

Vooral ook de laatste tijd komen er steeds meer vragen naar bezoek van hen die aan huis gebonden zijn, van zieke parochianen (thuis of in het ziekenhuis), en ook is er de vraag om thuis de communie te ontvangen. In de laatste jaren heb ik samen met een paar bijzondere vrijwilligers in deze vraag mogen voorzien. Helaas is echter de vraag veel groter dan het aanbod ofwel aan de vraag naar bezoek kunnen we maar in beperkte mate voldoen.

Toch is ‘de zieken bezoeken‘ een van onze kerntaken als christelijke gemeenschap. En waarom zouden we hierin nu te kortschieten. Het idee – door een bijzondere vrijwilliger aangedragen – is om ook in onze parochie te starten met een (zieken)bezoekgroep. Als er vier of vijf personen te vinden zijn die op vrijwillige basis in onze parochie hier voor voelen, dan moet het toch mogelijk zijn dat we ook in de komende jaren mogelijk maken waartoe we als parochie geroepen zijn.

Weet u zich geroepen?
Ik hoop te horen

pastor Phil Kint
tel. 0613624227 of tel. 6420843

Waar woont God?
Met die vraag verraste de rabbi van Kosk een paar geleerde mannen, die bij hem te gast waren. Ze lachten hem uit: ‘Kom nou! De wereld is toch vol van zijn heerlijkheid!’
Maar de rabbi beantwoordde zijn eigen vraag: ‘God woont daar waar je Hem binnenlaat’.

Martin Buber

Zeg niet Vader,
als je geen kind kunt zijn.
Zeg niet onze,
als je slechts aan jezelf denkt.
Zeg niet hemel,
als je slechts naar aardse zaken verlangt.
Zeg niet uw naam worde geheiligd,
als je voortdurend je eigen eer zoekt.
Zeg niet uw rijk kome,
als je alleen maar hoopt er zelf beter van te worden.

...lees verder "Zeg Niet Onze Vader"

Het is gelukt! Deze advent hebben we gespaard voor toiletten op een school in India. En wat een ontzettend mooi bedrag heeft dit opgeleverd!
De adventsactie heeft in totaal € 15.660,72 opgebracht, wat betekent dat we met zijn allen het doel van € 7.000 ruim gehaald hebben!
...lees verder "Bedankt voor de toiletten!"

De werkgroep MOWA doet een oproep aan parochianen die betrokken zijn bij Derde Wereld projecten!
Het besluit is genomen om het ene jaar te kiezen uit het aanbod van de Landelijke Vasten- en Adventsactie, zoals in 2015 Sri Lanka, en in het andere jaar acties te voeren voor ‘eigen doelen’.

Voor 2016 kunt u het komend halfjaar uw project met een uitgebreide omschrijving en financiële onderbouwing sturen aan Mirjam Wiersma, mirjamwiersma@planet.nl .
Wij maken daaruit een keuze en dienen het project vóór 15 oktober in bij de Landelijke Vastenactie die volgens vastgestelde criteria het project beoordeelt. Bij acceptatie wordt door de Vastenactie subsidie verleend.

Op 20 januari kwamen de leden van de MOWA voor de tweede keer bijeen. De succesvolle Adventsactie 2014 voor de bouw van toiletten voor de school van Tulip Garden in India en de komende landelijke Vastenactie 2015 werden uitgebreid besproken.
Op verzoek van de penningmeester van de parochie werd besloten om voortaan de bankrekening NL72 RABO 0382 3326 01 te gaan gebruiken voor alle MOWA-acties.
Op die manier houdt onze parochie goed zicht op alle inkomende en uitgaande geldstromen van de collecten voor derden.
Het parochiebestuur bedankt de leden van de werkgroep MOWA voor hun inspanningen en wenst jullie veel succes toe bij de komende acties.

Hans ten Rouwelaar,
Secretaris Parochiebestuur

Van 18 – 25 januari wordt er wereldwijd gebeden voor de eenheid onder de christenen. Dat de christenen verdeeld zijn is een gegeven, maar de verschillen hoeven geen scheiding te betekenen.

Ze kunnen ook ervaren worden als verrijking. De kerken van Rome, van de Oosterse Orthodoxie, van de Reformatie, en van de Anglicanen zijn weliswaar lange tijd gescheiden wegen gegaan, maar als we elkaar op kruispunten ontmoeten, kunnen we elkaar toch als zusters en broeders in Christus ervaren.
...lees verder "Gebedsweek voor de eenheid"

Op zondagmiddag 21 december jl. werd er door de jongeren van parochie Amstelland en enkele tieners buiten de parochie die spontaan aansloten, een kerstmarkt georganiseerd.

De opbrengst hiervan gaat naar een projekt voor nieuw sanitair op de school waar de kinderen van het kindertehuis Tulip Garden naar toe gaan.
Enthousiast waren de jongeren begonnen met het verzamelen van spullen om te gaan verkopen: kerstballen, kerstmannetjes, rendieren, slingers, boompjes, noem maar op.
...lees verder "DiaconAction Kerstmarkt een succes!"