Spring naar inhoud

Deze zondag is het Palmzondag en streamt RK Parochie Amstelland de Eucharistieviering vanuit de sfeervolle Goede Herderkerk. De palmtakken worden gezegend en we lezen het Passieverhaal.

Voorgangers zijn pastoor Lex Koot en pastor Dea Broersen, terwijl de muzikale begeleiding in handen is van Sigrid Bøgebjerg-Haffmans.

De viering begint om 10.30 uur (nieuwe tijd! In de nacht gaat de zomertijd in) en is op computer en tablet te volgen door rechtstreeks op deze link te klikken:

Tijdens de Vastentijd van 17 februari t/m 5 april vraagt de MOWA uw bijdrage voor het imkerproject in Nepal: leerlingen van groep 8 leren zelf een bijenkast te bouwen, het bijenvolk te beheren en de honing hiervan te oogsten en te verkopen. Met de opbrengst worden meer kinderen gesponsord om naar school te kunnen. Uitgebreide informatie over dit project en andere gegevens, inclusief een QR code, zijn achterin in de instructie digitale collecte opgenomen.

Download het liturgieboekje
Download de instructie digitale collecte

Geef uw oude kleding en schoenen een tweede leven en steun hiermee tevens een urgent project!

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood op zaterdag 24 april a.s. 9.30 – 12.00 uur

Graag nemen we uw kleding (schoon en draagbaar) en schoenen in ontvangst in gesloten zakken of dozen. Ook brillen zijn welkom, apart afgeven.

Inzamelpunten: Paaskerk, Urbanuskerk (Bovenkerk), Kruiskerk, Titus Brandsmakerk, Augustinuskerk, Pelgrimskerk (Buitenveldert). De geldelijke opbrengst is bestemd voor het renoveren van 25 scholen in Congo (DRC) en het aanleggen van toiletten. Tevens worden leermaterialen aangeschaft. Dit alles om schoolbezoek en het volgen van onderwijs in Congo snel te bevorderen: 5,2 miljoen kinderen, waaronder een groot percentage meisjes, gaan daar door armoede, conflicten en het ontbreken van goede schoolvoorzieningen niet naar school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Kea, 06 – 519 77 368. zie ook www.samskledingactie.nl

Op deze tweede zondag van de Veertigdagentijd komt de Eucharistieviering 'Gedaanteverandering op de berg Tabor' uit de Augustinuskerk, waar pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. in zal voorgaan. Vocale en muzikale begeleiding wordt verzorgd door cantores van het Latijns Parochiekoor Cantemus Dominum o.l.v. organist Chris Bossano.
De viering begint om 10.30 uur en is op de computer of tablet te volgen door rechtstreeks op deze link te klikken:

Het liturgieboekje en de collecte-informatie vinden jullie in de bijlage. Tijdens de Vastentijd van 17 februari t/m 5 april vraagt de MOWA extra aandacht voor het imkerproject in Nepal: leerlingen van groep 8 leren zelf een bijenkast te bouwen, het bijenvolk te beheren en de honing hiervan te oogsten en te verkopen. Met de opbrengst worden meer kinderen gesponsord om naar school te kunnen. Uitgebreide informatie over dit project en andere gegevens,  inclusief een QR code, zijn achterin in het collectestuk opgenomen. Per locatie wordt bekeken hoe de details van uitwerking worden vormgegeven.

Goede God, wij bidden u voor de kinderen in Nepal en hun gezinnen.

We voelen ons verbonden met deze mensen die zoveel moeite moeten doen om het hoofd boven water te houden.

Met ons Vastenproject willen we hen helpen zelf meer in eigen onderhoud te kunnen voorzien en de kinderen gelegenheid te geven om naar school te gaan.

Moge onze steun hen het gevoel geven er niet alleen voor te staan.

Wees hen nabij in alle omstandigheden van hun leven en help hen hoopvol naar de toekomst te blijven kijken.

Beste Parochianen,

De vieringen in De Goede Herder zullen weer gaan plaatsvinden vanaf zondag 28 februari 2021. Het is de bedoeling dat u de vrijdag voor de Zondagsdienst zich telefonisch aanmeld tussen 11.00 en 13.00 uur op tel nummer 020-6724014 zolang er nog maar 30 personen bij elkaar mogen komen in de kerk. Probeer te voorkomen dat u voor niets komt omdat de kerk al vol zit.

Tot en met 2 maart zullen er geen vieringen op zondag in de Goede Herder plaatsvinden. Wel is de kerk zoals gebruikelijk door de weeks van  10.00 - 16.00 uur open om een kaarsje op te steken. De viering van Aswoensdag gaat ook niet door. Mochten er parochianen toch naar een Aswoensdag viering willen gaan, dan kunt u naar een van de andere parochies gaan (wel van te voren aanmelden).

Indien er in de tussentijd nog wijzigingen komen, dan zullen wij deze op de website laten weten.

Gezien de maatregelen zoals die door de regering zijn uitgesproken vanmiddag tijdens de persconferentie het volgende.

De locatieraad heeft besloten dat er voorlopig geen diensten worden gehouden in de Goede Herder Kerk  vanaf  zondag 24 januari tot 

en met zondag 7 februari.  De Goede Herder is zoals gebruikelijk door de week wel open.

‘Ik heb u iets te zeggen’ De tekst op de eerste steen van De Goede Herder. Willem de Wit vond, dat de tekst beter moest uitkomen in plaats van half schuil te gaan achter opschietend onkruid, dus regelde hij de marmer keien. Zo was Willem de Wit van wie wij donderdag 27 augustus afscheid hebben genomen, overleden elf dagen voor zijn 95e verjaardag. Willem had vaak iets te zeggen: per telefoon of per brief, als hem iets op het hart lag bracht hij het naar voren. Als een soort dwarsligger, maar dwarsliggers houden ons spoor recht en dwingen ons zich af te vragen of we op het juiste spoor zitten.
Willem de Wit was een betrokken parochiaan, vanaf de start van De Goede Herder. Onder meer lid van het koor bij de bassen. Over de keuze van het repertoire uitte hij zijn opvattingen. Als bezoeker van Bijbeluitleg bijeenkomsten schuwde hij de gedachten wisseling niet. Zijn drijfveer in het leven: gerechtigheid en vrede, altijd dienstbaar naar anderen, bijvoorbeeld zijn ijver vrijwilligers te werven voor de Buitenhof, maar bij uitstek tot uiting komend in zijn ‘magnum opus’ de Stichting J.O.O.P.: heel Buitenveldert werd op z’n kop gezet om oud papier op te halen, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de sociale en scholingsprojecten van Pater Hogervorst in Brazilië, en daar is veel van de grond gekomen. Moge Willem in vrede rusten.