Spring naar inhoud

Zaterdag 20 november 2021 hebben wij Leny Vermeer uitgeleid uit onze De Goede Herder gemeenschap, in aanwezigheid van vele parochianen. In augustus vierden we haar 85ste verjaardag, donderdag 11 november jl. overleed zij in de Hospice aan de Amstelveenseweg.

Leny heeft op sociaal terrein veel tijd geïnvesteerd: in onze gemeenschap was zij actief  in de parochieraad, in het parochiebestuur, contactpersoon naar de parochianen, paramenten care, lector en contactpersoon voor De Goede Herder naar buiten.

Buiten de kerk is zij lid geweest van het schoolbestuur en daarnaast ook nog gastvrouw in het Concertgebouw, het Ronald McDonaldhuis, Muziekgebouw aan het Y en filmmuseum Eye.

We zijn er stil van dat wij afscheid van haar hebben moeten nemen, van een sterke vrouw.

Locatieraad De Goede Herder

Na de berichten van de Nederlandse bisschoppen van woensdag, de persconferentie van gisterenavond en het pastoresoverleg van gisterenmiddag is het wellicht goed om even op een rijtje te zetten wat de aangescherpte corona maatregelen voor ons als kerken betekenen.

De anderhalve meter afstandsregel bij vieringen is namelijk per direct opnieuw ingevoerd. 
Dat betekent dat de kerkgebouwen opnieuw hierop moeten worden ingericht. De pastores van RK Amstelland adviseren om per locatie de eerdere ontvangstgroepen te vragen toe te zien op het handen ontsmetten, placering van parochianen en een juist gebruik van looproutes. 
- Ook koorleden dienen anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren. 

- Binnen moet iedereen een mondkapje op, dat alleen af kan als men zit. 
Dat betekent bij binnenkomst in de kerk, bij het verlaten van de kerk en ook voor en na de communie. 
- Communie wordt hetzij uitgereikt door de voorgangers met gezichtsscherm, dan wel op de schoteltjes waar parochianen zelf de hostie afnemen.
- De collecte vindt plaats na de viering, bij de uitgang van de kerk.
- Luchten en ventileren van de ruimtes blijft van groot belang.
- Voor de komende drie weken in elk geval, is door de pastores van RK Amstelland afgesproken om het koffiedrinken na de zondagse vieringen te laten vervallen.
- Voor kerkelijke bijeenkomsten, dus van besturen, werkgroepen of commissies geldt eveneens de anderhalve meter afstandsregel bij vergaderingen. Voor meer vrijwilligers op bijvoorbeeld een pastorie of kerkelijke ontmoetingsruimte betekent dit spreiding van aanwezigheid en/of werken vanuit huis. 
Per locatie wordt de exacte invulling uiteraard nader bekeken. In onze parochie is de situatie met onze gebouwen natuurlijk behoorlijk verschillend.
Natuurlijk voelt dit allemaal als terug naar af. Maar helaas is de werkelijkheid van de corona cijfers dat ook. Hopelijk is deze situatie van korte duur en kunnen we weer langzaam gaan versoepelen.
Het vraagt van ons allemaal weer een paar stappen extra in flexibiliteit en aandacht. Maar we hebben laten zien, dat we dat kunnen, met elkaar. Met onze gezamenlijke inzet gaat het ons de komende weken ook weer lukken, om toch samen te komen om ons geloof te vieren.

Op 30 september is onze Pater Gerard Hogervorst, op de leeftijd van 91 jaar, overleden.

Onze, omdat toen zijn moeder in Buitenveldert kwam wonen, hij eigenlijk een parochiezoon van De Goede Herder was geworden en bij bezoek aan Nederland bij ons voorging, laatstelijk in de jongerenviering ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van De Goede Herder-parochie.

Een jaar naar zijn wijding in 1956 werd hij benoemd in Centraal Brazilië, waar hij in verschillende parochies werkte, maar uiteindelijk zijn vaste werkplek in de stad Governador Valadares (Minas Gerais) vond, waar hij zich de rest van zijn priesterleven met een onvoorstelbare energie heeft gewijd aan het pastoraat en zich inzette voor de bouw van scholen en gemeenschapshuizen. Vanuit De Goede Herder ondervond hij steun via de opbrengst van het ophalen van oud papier, waar de jongeren van DGH  heel Buitenveldert ‘onveilig’ bij maakten. Daarnaast was ook altijd een deel van de collecte-opbrengst met de Kerstdagen voor zijn werk in Brazilië bestemd. In 2016 is hij als 86-jarige met enige tegenzin definitief naar Nederland teruggekeerd. Op 5 oktober is hij op de begraafplaats va de CSSp in Gemert ter aarde besteld. Wij zullen hem in diep respect herdenken.

Aankomende zondag is het 3 oktober en komt de online Eucharistieviering uit het mooie Ouderkerk, vanuit de St. Urbanus. Dit is een gezinsviering met als thema: 'Iedereen is welkom'. Voorgangers zijn pastor G. van Tillo, pastor-diaken E. Brussee en pastor D. Broersen, terwijl het jeugdkoor Urbanissimo zal zingen o.l.v. Ria de Bruijn. De muzikale begeleiding is in handen van Jeffrey de Bruijn en Jens Friso van Velzen. 

Om deze viering op de computer, tablet of smartphone te volgen, klik daartoe op deze link:

Let op: 
Dit weekend vragen wij aandacht voor de extra collecte in het kader van Wereldmissiedag. 
In RK Amstelland zullen wij in één keer voor zowel de kinderen als de volwassenen collecteren. 
Missiezondag is het feest van solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. 
Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde collecte, die Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de katholieken maakt. 
Speciale aandacht dit jaar is er voor de kinderen in Guinee. 
Uitgebreide informatie kunt u vinden in de folder die achterin het bijgevoegde collecteboekje is opgenomen.

Met Allerzielen gedenken wij in liefde, met eerbied en respect de parochianen die sinds vorig jaar 2 november van ons zijn heengegaan, maar met wie wij ons over de dood heen verbonden weten.

John Houkes
Huib Houthuijs
Annie Mascini
Wim Lefeber
Herman Divendal
Gerda Wolzak
Loes Hoogland – Lammers
Henk de Vilder SJ
Hettie van Diessen
Mia Nielen – van den Broek
Joke Bolink – Mul
Trudi Veldhuizen - Meissner
Henk Leber
Frans Boogers
Ria Reekers
Bert Jan Pompen
Janny Schultz – van de Poel
Harry Gruijthuijsen

Dat zij mogen rusten in de Vrede en de Vreugde van de Levende.

Kok Boekencentrum 2019
220 paginas
€20
ISBN 9789043529877

Wij lezen op pag. 212-213: ‘Als de mens de liefde ontvangt in plaats van haar te weerstaan, wordt hij herboren en verandert hij van een gewelddadig ruw mens in een liefdevol teder mens. Niets ter wereld kan de alles met zich meevoerende stroom van de liefde stoppen en niemand kan het licht van de zon doven (Matt. 5, 38-48). Het is Christus die hier spreekt: “Als wij deze zon zien die haar licht geeft aan allen, zien we de beweging van de stromende liefde, die de top van het kruis bereikt”. Deze beweging komt voort uit de bron van de pure liefde die God is, Vader van allen. En Jezus put altijd uit de bron van Gods hart. Hij laat God een bron zijn in zijn leven met de anderen. We vinden deze liefde het meeste in de houding van Christus ten opzichte van de mensen die hem wilden doden. Hij veroordeelt niet, hij koestert geen wrok, en hij neemt geen wraak, met innerlijke vrijheid deelt hij met hen in de pijn die aanwezig is in de diepten van het kwaad en dompelt hen onder in het licht van zijn genegenheid. Want alleen dit licht kan de duisternis van het kwaad in hun zielen verjagen.’

Na een kortstondig ziekbed is op woensdag 25 september Harry Gruijthuijsen van ons heengegaan. Wij zijn Harry als parochie zeer erkentelijk voor het vele vrijwilligerswerk, dat hij in bijna 60 jaar voor onze gemeenschap heeft verricht. Harry was met zijn vrouw Ploni parochiaan van het eerste uur. Door de jaren heen heeft Harry allerlei functies bekleed en taken verricht. De meesten van ons kennen hem als bestuurslid, als koorzanger, en als lector, maar daarnaast heeft Harry zich ook zeer verdienstelijk gemaakt op diaconaal terrein zoals onder meer bij de acties voor pater Hogervorst in Brazilië en als vrijwilliger in De Buitenhof.

Wij zullen Harry ten zeerste missen en bidden Onze Lieve Heer om steun voor Ploni om dit grote verlies te kunnen dragen.