Spring naar inhoud

De twee weken in India zijn weer voorbij gevlogen. En wat hebben we in de 11 dagen, dat mijn moeder en ik in Tulip Garden waren, weer veel kunnen doen.

Met de hulp van uw giften van afgelopen periode, bijna 4.000 euro, hebben we weer mooie dingen kunnen doen. Voor alle kinderen hebben we een nieuw laken gekocht. Tom, 4 jaar, was zo ontzettend blij met zijn nieuwe laken, dat we constant naar zijn bed moesten komen kijken. Voor de keuken hebben we borden, bekers, nieuwe manden en rijstscheppen kunnen kopen. We hebben voorleesboekjes en puzzels gehaald. En verder hebben we nog een stel nieuwe uitschuif schooltassen kunnen scoren, voor de 40 boeken die de kinderen elke dag op en neer moeten meenemen. En we hebben voor alle kinderen een keer de tiffen verzorgd. Een gezonde guave als tussendoortje zodra ze uit school kwamen. En we hebben natuurlijk de nieuwe scooter opgehaald. Het is een elektrische scooter, want deze zijn in India inmiddels bijna even duur als een normale scooter plus de energie kan uit de zonnepanelen gehaald worden, waardoor het gebruik en het onderhoud niet zo duur meer wordt en dat geld weer aan andere dingen besteed kan worden. En wat zijn ze er blij mee. De scooter wordt gebruikt voor de kleine snelle boodschappen en de schoolbus kan nu blijven staan op school. Dus dat scheelt ook een keer per dag met de schoolbus op en neer rijden!

Verder werd ons gevraagd om voor ieder kind een zeepje en een set ondergoed te kopen. Dit hebben ze niet veel en het ondergoed verslijt in de warmte heel snel en in de regentijd wordt het niet droog, omdat het buiten hangt. Dus in twee miniwinkeltjes de ondergoed voor de jongens en de meisjes apart uitgezocht en ’s avonds voor het eten hebben we alles uitgestald. Eerst kwamen de meisjes hun ondergoed uitzoeken en daarna de jongens. Vol trots liepen de kleintjes met hun ondergoed rond.

Het is natuurlijk goed dat we de kinderen kunnen helpen met allerlei nuttige boodschapjes, maar het is juist ook fijn om met de kinderen samen te spelen en met hun huiswerk te helpen. Extra aandacht en een knuffel is voor een kind erg belangrijk. Dan komen de kinderen ons tijdens het eten even opzoeken om samen te eten, komen ze even langs voor een grapje of om te vertellen wat ze ’s nachts gedroomd hebben, of krijgen we nog een bakje ‘coffee’ die de kinderen gezet hebben met zand. Erg gezellig om zo de dagelijkse dingen met ze te delen.

Op zondag hadden de kinderen vrij van school en hebben we een aantal kinderen van zowel Tulip Garden Hostel als Tulip Garden Home meegenomen om te wandelen. Even buiten Tulip Garden een stukje lopen. Dat vonden ze allemaal heel leuk en er gingen uiteindelijk ruim 40 kinderen mee! Heel gezellig gewandeld, en kletsen en zingen met de kinderen. Net of we op kamp waren. Op de terugweg een kind op de arm (de kleinste vond het toch wat ver) en een bekertje soort cola of Sprite toe. Wat een gezelligheid.

En wat rustig is het nu weer, zonder alle kinderen om ons heen. Het was zo fijn om weer zoveel voor deze kinderen te kunnen doen. Het is zo mooi om te zien dat de kinderen langzaam groter worden, dat sommigen nu een opleiding volgen, en sommigen al aan het werk zijn. Hanuma en Chandana die ook als kind hier zijn opgegroeid en nu samen getrouwd zijn en langzaam heel Tulip Garden onder hun hoede nemen. Nagendra, die nu in Vijayawada woont en een baan heeft als autoverkoper. Vijay Lakshmi die in een hostel zit en een rechtenopleiding doet.

En dat terwijl alle kinderen die voordat ze aankwamen dit nooit hadden kunnen bedenken, dat ze überhaupt zouden overleven en dat ze naar school zouden kunnen en zelfs een baan zouden kunnen krijgen. Op de laatste donderdag zijn we nog even door de sloppenwijk heen gereden. Huizen gebouwd van golfplaten. Kinderen die vervuild op straat rondlopen, waaraan je ziet dat ze te klein zijn voor hun leeftijd omdat ze te weinig te eten hebben. Mensen die je buiten ziet slapen, eten, wassen, want het leven vindt voornamelijk op straat plaats. Dit is waar veel kinderen van Tulip Garden vandaan komen. Zij hebben nu de mogelijkheid om uit deze wijken te ontsnappen. En dit allemaal dankzij uw hulp.

Ik wil u graag hartelijk bedanken voor de steun in de vorm van giften. En natuurlijk voor alle bemoedigende woorden en fijne gesprekken. Achterin de kerk kunt u de foto’s bekijken. Dankzij u hebben we weer superveel kunnen betekenen voor de kinderen: van vrolijke lakens, tot een elektrische scooter. Van een chocolaatje of een guave als tiffen tot een nieuwe schooltas voor de kinderen.

Patricia

In een vorig bulletin heeft u al kunnen lezen, dat de MOWA, die de Vastenactie in onze parochie organiseert gekozen heeft voor het project, in onze kerk bekend van de Kerstcollecte, voor verbetering van de positie van kinderen met beperkingen in Pakistan. In de provincie Sindh is de stichting Hayat-e-Nau actief, die hulpmiddelen verzorgt, de kinderen traint zichzelf te helpen en basisonderwijs geeft zodat deze kinderen, die anders in het verborgene zouden leven, een kans krijgen een waardige plaats in de samenleving in te nemen.

Hayat-e-Nau wil ook de kennis om om te gaan met handicaps verbreiden door het geven van voorlichtingscursussen. Drie maal zullen in collectes in het geheel naar dit project gaan: op Aswoensdag, de derde zondag van de Vasten 15 maart en het Paasweekend. Wilt u liever geven per bank: rekening NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v MOWA Amsterdam, ovv Vastenactie 2020.

Bij voorbaat dank voor uw ondersteuning van dit belangrijke project.

Goedemorgen allemaal,
Ik mail even omdat jullie in mijn adresbestand staan voor mijn blog uit India (patricia.gaatverweg.nl). Afgelopen week zijn er weer twee blogs beschikbaar gekomen, maar helaas doet mijn automatische mail het niet om jullie hierover te berichten. Dus bij deze een e-mail om te laten weten dat er weer een nieuwe blog online staat op http://patricia.gaatverweg.nl/weekend-in-tulip-garden/2020/01/27/
Veel leesplezier!
Groetjes, Patricia

Op de MOWA-vergadering van 7 januari werd bekend, dat de voorlopige opbrengst van de Adventscollecte in de parochie RK Amsteland voor het project opvang Venezolaanse vluchtelingen kinderen in Peru een € 4.800,00 bedraagt. Er kunnen nog overschrijvingen via de bank (NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA) nakomen. Tevens is de keuze voor het project voor de Vastenactie gemaakt: medische zorg en scholing van kinderen in de provincie Sindh in Zuid-Pakistan door de organisatie Hayat-e-Nau. Dit project is in De Goede Herder bekend van de collectes met Kerstmis, die dit jaar € 1.655,34 opbrachten, waarbij we de bankoverschrijvingen nog mee moeten nemen.

Bij de zusters van Moeder Teresa konden we zondag 22 december van de Augustinus en De Goede Herder een hoog gevulde auto goederen afleveren, die met grote dank werd geaccepteerd. Op die dag was een Kerstdiner met concert vooraf voor dak- en thuislozen. Patricia en Therese ten Rouwelaar reizen weer af naar India om de stand van zaken bij Tulip Garden in ogenschouw te nemen. (de Kerstgroeten van de kinderen heeft u in onze Kerstboom kunnen bewonderen) Door de opbrengst van de deurcollecte (ruim 500 euro) komen ze niet met lege handen aan, kunnen er voor de kinderen noodzakelijke dingen worden aangeschaft, een maaltijd verstrekt en komt een uitstootvrije scooter in zicht.

Van harte bedankt voor al uw goede gaven!!

Na de eucharistieviering door pastor Martin Schneeberger, waarin onze zangvaardigheid vierstemmig op de proef werd gesteld, bleven wij bijeen onder het genot van koffie en thee met kransje. Voordat we een toast uit konden brengen op het nieuwe jaar waren er een paar korte woorden. Gemist werd het herderlijk woord van Phil Kint. Hans ten Rouwelaar schetste de situatie in de parochie RK Amstelland, waarin de keuze voor één centrale grote kerk, van waaruit het pastoraat van de nabijheid vorm gegeven zal worden, pas over drie jaar overwogen zal worden. Henk Welsch vermeldde dat hij na vijf jaar het coördinatorschap in de Locatieraad per 1 januari heeft neergelegd, maar dat hij voor De Goede Herder nog diverse taken zal blijven vervullen. Het coördinatorschap zal na ampele overwegingen vervuld worden door Maartje Strengers. We danken Henk voor de ruimhartige wijze waarop hij het coördinatorschap heeft ingevuld, danken Maartje voor haar bereidheid in zijn voetspoor te treden en wensen haar daarbij veel energie en succes. Daarna mocht het glas geheven worden op het nieuwe jaar en op de genezing van Phil Kint met een groet.

We wensen Martin Schneeberger een goede reis naar en succes bij het ondersteunen van het pastoraat op Lesbos. LvdV

Graag wil ik alle parochianen bedanken die sinds begin december voor mijn herstel hebben gebeden. Het is voor mij een grote steun dat zo velen mijn herstel aanbevelen bij Onze Lieve Heer. Helaas moet ik ook bekennen, dat ik van nature wat ongeduldig ben en aanvankelijk meende dat het ziekteverloop niet meer dan enkele maanden in beslag zou nemen. Helaas, juist nu kom ik er ook achter dat ‘alles zo zijn tijd behoeft’ en dat ondanks de fysiotherapie ook hier geldt dat Aken en Keulen niet op één dag zijn gebouwd. Het zal dan ook nog wel enkele maanden duren voordat ik weer ‘de oude’ ben. Hartverwarmend zijn voorts de vele blijken van medeleven die ik tot nu toe mocht ontvangen en nog steeds dagelijks ontvang. Onder meer al die prachtige kerstkaarten, goede wenskaarten en brieven bemoedigen en sterken mij en ook mijn vrouw Kiki. Ik dank u heel, heel hartelijk en ben u zeer erkentelijk.

Mede namens Kiki wens ik alle parochianen van onze Goede Herder een gezegend en vooral ook gezond 2020. Phil Kint