Spring naar inhoud

Oprechtheid

Oprechtheid begint pas
wanneer men weet heeft van
het geheim van de menselijke zwakheid.
Wanneer men weet
dat de barmhartigheid van God
goede redenen heeft om ons eeuwig wankel te willen
Wanneer men vrede heeft
met de povere status van schepsel dat uit stof genomen
en van stof gevormd
tot stof zal wederkeren.
Dan
beginnen de maskers te vallen,
heeft alle komedie geen zin meer
omdat men eindelijk
zwak kan zijn met de zwakken
schepsel met de schepselen.

Dom Helder Camara