Spring naar inhoud

Opbrengst Kerstcollecten

Opbrengst Kerstcollecten voor het werk van Father Nico Schippper in Hyderabad, en Hyat e Nau van Javed Sadiq ten behoeve van maatschappelijke kansen voor gehandicapte kinderen in de provincie Sindh, beiden in Pakistan.

  • Kerstnachtmis : € 915,56
  • Kerstdagmis: € 751,52
  • totaal: € 1727,53

Een mooi bedrag, met daar voor hartelijk dank. Mocht u alsnog een gift via de bank willen doneren voor deze goede doelen, dan via Banknr. NL57 ABNA 0549 3200 40 t.n.v. DGH, onder vermelding van Kerstcollecte Pakistan.

Nogmaals hartelijk dank! De giften zijn zeer welkom in een land waar christelijke instellingen weinig steun ondervinden.