Spring naar inhoud

Notities uit de Parochievergadering van 28 augustus

Een select gezelschap parochianen werd door Phil Kint welkom geheten. Naar aanleiding van 50 jaar Goede Herderkerk toonde hij het eerste, door Harry Gruythuyzen zorgvuldig bewaarde bulletin.

En ging in op een overweging van Paus Franciscus: zonder verwondering geen getuigenis. Henk Welsch ging in op de vragen in de toekomstvisie over de parochie RK Amstelland. Pastoraat: het pastoraal team is verantwoordelijk; kernbegrippen: nabijheid, zichtbaarheid; maar hoe komt dat tot uiting? Hoe is het met het begrip zielzorgers’?

Vergrijzing: nieuwe parochianen zijn schaars. Door het verdwijnen van typisch RK- scholen droogt die bron op. (artikel in Trouw) Nieuw gevestigde RK-geregistreerden: 137 kregen een uitnodigingsbrief, 1 reactie, en niet vriendelijk.

Financiële verantwoording naar Bisdom: een nieuw administratie systeem door iedere locatie apart beheerde en aangeleverde gegevens worden in één totaaloverzicht ingezonden. Schaalvergroting: zelf proberen de regie te houden als er locaties toegevoegd zouden worden. Isabelle Vergroesen lichtte de cijfers toe: De Goede Herder kan zich goed bedruipen: onze kosten zijn relatief laag; er is een stijging door personeelskosten, die naar draagkracht over de locaties verdeeld worden. Een lopende lening bij het Bisdom (verbouwing en asbest in 2005) loopt af.
Collectes blijven redelijk op peil, maar de Kerkbijdrage (actie Kerkbalans) is tussen 2007 en 2017 met 40% afgenomen. Gelukkig is ons centrum gewild bij gebruikers van buiten. Hulde en respect voor de vrijwilligers, die dit mogelijk maken.

Tenslotte: kijken naar wat ons bindt: de oecumene: kwamen we drie keer per jaar met de Pelgrim samen. We gaan beproeven of een vierde keer gaat bevallen: in 2019 op het feest van de Geest: met Pinksteren. Overigens: elkaar ontmoeten kan ook op vrijdag in de Pelgrim bij een drankje en een hapje: Kannen en kruiken en Kostje gekocht. Let op de publicaties in het Winterprogramma.

Leo van der Vliet