Spring naar inhoud

MIVA-deurcollecte

Deze traditionele collecte om werkers in de derde wereld betrouwbaar ter plekke te krijgen heeft € 203,75 opgebracht. Daarnaast zullen velen rechtstreeks aan de MIVA of via de DGH bankrekening hebben overgemaakt. Hartelijk dank voor uw gift.

Mocht u nog willen bijdragen: MIVA : NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA Den Bosch; via de bekende rekening van DGH kan ook nogmaals bedankt!

Leo van der Vliet