Spring naar inhoud

MIVA-collecte: ‘Maak de zorg in Zimbabwe bereikbaar’

De traditionele MIVA-collecte aan het eind van de vakantieperiode op 26 augustus, dit jaar met bovenstaande doel, heeft € 528,10 opgebracht. Heel veel dank namens de mensen, voor wie meer en beter vervoer geregeld kan worden naar medische posten en ziekenhuizen. Mocht u nog willen bijdragen via de bank: rekening NL57 ABNA 0549 3200 40 van De Goede Herder, o.v.v. MIVA.
Nogmaals heel veel dank voor uw gift.

MOWA
Missie Ontwikkelingswerk Amstelland
Leo van der Vliet