Spring naar inhoud

Laudato Si’ Manifest

(verschenen n.a.v. de landelijke inspiratiedag op 23 april; www.laudato-si.nl)

Wij lezen: Geïnspireerd door Jezus boodschap van heil voor allen, en bemoedigd door de boodschap van paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si willen wij ons inzetten voor de bescherming van de schepping en van het recht op waardig leven van de armsten.

Wij zijn geroepen instrumenten van God de Vader te worden, opdat onze planeet de planeet is waarvan Hij gedroomd heeft toen Hij haar schiep en beantwoordt aan zijn plan van vrede, schoonheid en volheid (LS, par 53)

De schoonheid van Gods schepping is voor ons een onuitputtelijke bron van dankbaarheid en verwondering. We willen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de generaties die na ons komen een wereld erven die niet is geplunderd en verwoest.

Wat voor wereld willen wij doorgeven aan hen die na ons komen, aan kinderen die nu opgroeien? (LS 159)

Wij beseffen dat er daarvoor wereldwijd een ingrijpende ommekeer plaats moet vinden van economische en politieke systemen. Samenspraak en samenwerking tussen ‘alle mensen van goede wil’ is nodig om een weg te vinden uit de huidige ecologische en sociale crisis.

Ik nodig dringend uit tot een nieuwe dialoog over de wijze waarop wij de toekomst van de planeet gestalte geven (LS 14)

Wij doen een beroep op politiek en bedrijfsleven om zich oprecht, moedig en met verantwoordelijkheidsgevoel in te zetten voor het milieu en het klimaat, die immers gemeenschappelijk goed zijn, van allen voor allen.

Een wereld van onderlinge afhankelijkheid betekent niet alleen maar begrijpen dat de schadelijke gevolgen van levensstijlen, productie en consumptieve allen treffen, maar vooral ervoor zorgen dat de oplossingen worden voorgesteld vanuit een wereldomvattend perspectief en niet alleen maar ter verdediging van de belangen van enkele landen (LS 164)

Wij roepen, kortom, op tot een ‘ecologische bekering’ van onszelf, kerk en maatschappij. Wij zullen onze hartstocht voor de schepping voeden, onze verbondenheid met anderen, vooral de meest kwetsbaren, versterken, en steeds blijven streven naar een wereld die beantwoordt Gods bedoelingen.

De hoop nodigt ons uit dat er altijd een uitweg is, dat wij altijd van koers kunnen veranderen, dat wij altijd iets kunnen doen om de problemen op te lossen. (LS 61).