Spring naar inhoud

Kerstcollecte – Pakistan

Onze Goede Herder blijft trouw aan de vriendschapsband met het bisdom Hyderabad in Pakistan. Met de Kerst is uit collectes en over de bank het mooie bedrag van € 3.958,53 binnengekomen. Alle gevers heel hartelijk dank, vooral namens Father Nico Schipper en Javed Sadiq. Zij kunnen uw steun heel goed gebruiken. Omdat er nog een bedrag stond op onze rekening is voor het missiewerk van pater Nico € 2.011,36 en aan Hayat-e-Nau € 2.000,00 overgemaakt.

Toch weer heel bijzonder hoe u ‘de minste der mijnen’ gedenkt.